23948sdkhjf

Ängelholm satsar på e-handel

Norra Varalöv i Ängelholm kan bli ett nytt e-handelsområde, och nu ska detaljplanen ut på samråd.

Norra Varalöv I Ängelholm kan bli ett nytt e-handelsområde med 1 500- 2000 nya aretstillfällen. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden i tisdags. Den 4 mars planeras ett samrådsmöte på Hotell Erikslund konferens i Norra Varalöv.
Företaget Queenswall 2 AB vill pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik och e-handel på maximalt 40 procent av området som omfattar cirka 61 hektar. Området har valts ut tack vare sitt strategiska läge med goda transportmöjligheter och närhet till det redan befintliga e-handelsområdet. 

Enligt detaljplaneförslaget blir högsta tillåtna totalhöjd för bebyggelse på området 14 meter. Dock får åtta procent av bebyggelsen bli 36 meter hög för att möjliggöra så kallat höglager.

Att detaljplanen nu ska ut på samråd innebär att det förslag som kommunens tjänstepersoner har tagit fram ska gå ut till berörda fastighetsägare, statliga myndigheter och andra med intresse för förslaget. Dessutom kommer ett samrådsmöte i form av öppet hus att hållas den 4 mars på Hotell Erikslund konferens i Norra Varalöv. Där kan intresserade få veta mer om förslaget och passa på att lämna synpunkter. 

–Under planarbetet har en rad olika utredningar genomförts. Till exempel har användandet av jordbruksmark, hur landskapsbilden förändras och hur trafiksituationen påverkas undersökts, säger Helena Östling, planchef i Ängelholms kommun.

Arbetet med detaljplanen beräknas vara klart och kunna läggas fram till beslut i Ängelholms kommunfullmäktige i början av 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063