23948sdkhjf

Tuffare kontroller i transportbranschen

Branschen välkomnar regeringens utredning.

Diskussionerna om hur transportbranschen ska kunna styras mot schysstare konkurrens har pågått länge, inte minst under regeringens förra mandatperiod. Under infrastrukturminister Thomas Eneroths ansvar har också flera regeländringar införts, och nya förordningar har arbetats fram i EU. 

Nu tar regeringen nästa steg, genom att tillsätta en utredning som ska presentera förslag för ett hårdare kontrollsystem av yrkestrafiken, med möjligheter till “en samlad organisationsform”, som man skriver i ett pressmeddelande. 

  Jag vill se tuffare kontroller av yrkestrafiken, inte minst lastbilstrafiken. Det är viktigt för att skapa ordning och reda på svenska vägar. Det ska råda sund konkurrens för svensk åkerinäring och schyssta villkor för de som arbetar inom transportbranschen. Det ska inte löna sig att fuska, säger Tomas Eneroth. 

Utredningens mål blir att: 

  • genomföra en kartläggning och en analys av den nuvarande kontrollverksamheten av yrkestrafik, bland annat godstrafiken. 
  • föreslå förbättringar av kontrollverksamheten inom ramen för dagens ansvarsfördelning, men också en ny samlad organisation för kontrollverksamheten. 
  • analysera vilka överträdelser som skulle kunna växlas från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter. 
  • lämna förslag på hur man kan införa trafiksäkerhetskontrollanter med uppgift att utföra nykterhetskontroller. 
  • utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att narkotikatesta förare utan misstanke om brott. 

Utredningen ska i november 2020 redovisa uppdraget kring sanktionssystem, trafiksäkerhetskontroller och narkotikatester. I mars 2021 ska man redovisa kontrollverksamheten av yrkestrafiken. 

Transportföretagen välkomnade beskedet om utredningen och dess innehåll. Bara i förra veckan presenterade man en ny rapport där man konstaterar ett antal brister i tillsyn och kontroll av godstransporter på väg. Ett av förslagen var just att regeringen borde se över hur kontrollerna är organiserade. 

– Det är mycket välkommet att regeringen tar detta grepp och ser över dagens kontroll av vägtrafiken. Vi behöver stärka förutsättningarna för vägtrafikens regelefterlevnad. En sund konkurrens inom svensk åkerinäring förutsätter en effektiv och väl fungerande tillsyns- och kontrollverksamhet, kommenterar Transportföretagens vd Mattias Dahl.   

Även Sveriges åkeriföretag är glada över att regeringen nu tillsätter en utredning i frågan och nämner speciellt den tyska modellen med en speciell enhet för kontroll av lastbilstrafiken, något man fört fram under en längre tid.  

 Kontrollerna på väg behöver öka och effektiviseras. För att åstadkomma detta vill vi också se åtgärder som en ökad myndighetssamordning inom landet, fler yrkesgrupper som ges befogenhet att utföra kontroller och ett utökat samarbete inom EU. Delar som vi hoppas utredningen behandlarsäger Rickard Gegö, vd för Sveriges åkeriföretag. 

 Vårt eget initiativ, Fair transport, är branschens sätt att synliggöra och ta sitt ansvar för hållbara och sunda transporter. Transporter som utförs av åkeriföretag som följer lagar och regler och tar ansvar för sitt arbete med miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Fair transport är vårt sätt att både ta ansvar själv och hjälpa seriösa transportköpare i valet av transportör, avslutar Rickard Gegö. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.108