23948sdkhjf

Fem svenska hamnar får EU-toppklass

EU-kommissionen har utsett Göteborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Trelleborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn till några av de viktigaste i Europa.

Näringsdepartementet har framgångsrikt deltagit i EUs arbete. De fem utvalda hamnarna i Sverige ingår i en lista över ett åttiotal hamnar i Europa som nu är föreslagna som CORE-hamnar.– När kommissionen väljer att peka ut ett antal europeiska hamnar som särskilt prioriterade, är det imponerande att Sverige lyckats få med så många som fem hamnar, säger Mikael Castanius, Sveriges Hamnar. I jämförelse med andra nordeuropeiska länder har vi lyckats mycket bra. Det är bra för hamnarna och för Sverige, säger Mikael Castanius, Sveriges Hamnar.Genom att peka ut Göteborgs Hamn som en så kallad CORE-hamn får hamnen en särskilt prioriterad ställning i transportflödet. Dessutom kan Göteborgs Hamn ta del av de cirka 32 miljarder euro som ska satsas på infrastruktur. I onsdags tog EU-kommissionen beslut om att utse Göteborgs Hamn till en CORE-hamn i det europeiska transportnätverket TEN-T (TransEuropeiskaTransportnät). TEN-T nätverket syftar till att knyta ihop och förbättra infrastrukturen inom EU. I nätverket ingår förutom hamnar även flygplatser, järnväg och gränspassager.– Det är positivt att EU nu utser ett antal starka godsnav och transportstråk att satsa på, säger Magnus Kårestedt, vd i Göteborgs Hamn. Att vi blivit utsedda till en CORE-hamn befäster vår roll som Skandinaviens största hamn.31,7 miljarder euro är öronmärkta för infrastruktursatsningar inom nätverket. Avsikten är att stödja transportlösningar som skapar tillväxt för industrin i Europa, ger miljövinster och underlättar godsflöden.– Vår förhoppning är att EU-pengarna kan användas för att lösa flaskhalsar i infrastrukturen vid hamnarna, säger Magnus Kårestedt.EU-kommissionen har även föreslagit att Stockholms Hamnar ska bli en så kallad CORE-hamn. Om det blir verklighet innebär det ett rejält skutt framåt för huvudstadshamnen.Om Stockholms Hamnar blir en så kallad CORE-hamn skulle det innebära att Stockholms Hamnar blir en av ett fåtal hamnar i Europa med en särskilt prioriterad ställning i det europeiska transportflödet. TEN (TransEuropeiskaNät) är ett nätverk inom transport-, kommunikations- och energisektorerna. TEN-klassningen ska underlätta kommunikationerna mellan yttre och centrala delar i EU. Här ingår Stockholms Hamnar sedan länge. Nu har EU-kommissionen tagit ytterligare ett steg i förverkligandet av så kallade transportkorridorer och föreslagit ett antal CORE-hamnar för att koncentrera medel och insatser för att bygga morgondagens infrastruktur.– Genom Stockholms Hamnar passerar varje år över 12 miljoner passagerare och nio miljoner ton gods, säger Johan Castwall, vd i Stockholms Hamnar. Vi fungerar som en bro till Finland, Baltikum och sedan i mars även Ryssland. Att ingå i EUs TEN-nätverk och att vi nu även fått CORE-status, innebär att vi kan söka medel och få stöd från EU för att genomföra de planer vi har för att möta framtidens krav på effektiva och miljöanpassade transporter.EU-kommissionen vill även prioritera både Norrbotniabanan och Luleå hamn. — Det betyder väldigt mycket för vår utveckling, säger Karl Petersen, kommunalråd i Luleå.En prioriterad del av det transeuropeiska transportnätet är den så kallade Botniska korridoren. Där ingår Malmbanan, Norrbotniabanan och Luleå hamn.Luleå hamn är en av fem svenska hamnar som EU-kommissionen vill toppklassa. Dessa hamnar ska ingå i det transnationella Core-nätverket.- Både Norrbotniabanan och hamnen är strategiskt mycket viktiga för hela länet, säger Karl Petersen. Förslaget betyder också väldigt mycket för utvecklingen av Luleå hamn. Nu vill det till att vi samlar oss och att våra representanter i EU jobbar för det här.Roger Danell, hamnchef, gläds också över beskedet:- Det innebär ett erkännande av Luleå hamns betydelse, säger han. Inte bara lokalt och regionalt, utan också i ett nationellt och europeiskt perspektiv.Prioriterade transportleder gör det lättare att få del av EU-anslag för infrastruktursatsningar. EU-kommissionen vill avsätta cirka 300 miljarder kronor 2014-2020 för att sammanlänka medlemsländerna. Trelleborg, som förutom att vara Östersjöns största järnvägshamn och Skandinaviens största ro/ro- hamn – nu också är en viktig hamn sett ur EU-perspektiv. Gemenskapen pekar ut Trelleborg som en av Sveriges fem viktigaste hamnar i sin omfattande planering för hur transportnätet i Europa ska förbättras.- Det är positivt att vi fått ännu ett erkännande av Trelleborgs hamn som varande en viktig hamn, inte bara för Sverige utan för EU och handeln länderna emellan, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård. Det stärker oss i vårt arbete med att göra hamnen ännu bättre, effektivare samt stärker ambitionen i att skapa Östersjöns klimatsmartaste hamn.Det var på onsdagen som EU-kommissionen antog ett förslag om att förvandla dagens lapptäcke av vägar, järnvägar, flygplatser och kanaler till ett enhetligt transportnät som fått namnet TEN-T. Det betyder att flaskhalsar kommer att tas bort, infrastruktur byggas ut och transporter över gränser ska förenklas- Det kommer att gagna passagerare och företag i hela EU, säger kommissionen i en kommentar. De olika transportmedlen kommer att sammanlänkas på ett bättre sätt och bidra till att minska koldioxidutsläppen från transporter. På det viset kan vi nå EU:s klimatmål.Trelleborgs hamn har sedan slutet av 1800-talet varit en viktig faktor i transportnätet i norra Europa. 1909 års invigning av Kungsleden till Sassnitz öppnade möjligheter att förflytta människor och gods med tåg från Skandinavien till det kontinentala Europa. Under kalla kriget var Trelleborg-Sassnitz DDR:s enda länk till västvärlden via reguljär färjetrafik. Idag passerar runt en femtedel av den svenska utrikeshandeln vid hamnen i Trelleborg.Nu har också EU insett Trelleborgs betydelse och pekar ut hamnen som vital när de europeiska transporterna ska förändras, förenklas och förbättras. De öviga svenska hamnar som pekas ut är Stockholm Göteborg, Luleå och Malmö. Efter Göteborg är Trelleborg den största hamnen i landet med en omfattande trafik till tre hamnar i Tyskland och en i Polen.- Väl fungerande transporter är grundläggande för en effektiv ekonomi, säger EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas som har ansvar för transportfrågor. Idag saknas viktiga förbindelser, det finns för närvarande sju spårvidder i Europa, bara tjugo av våra största flygplatser och 35 av våra viktigaste hamnar har direktanslutning till järnvägnätet. Utan effektiva förbindelser i Europa blir det ingen tillväxt och inget ökat välstånd.Den nya strategin är resultatet av ett tvåårigt samråd som har som mål att år 2030 upprätta ett stomnät som utgör ryggraden för transporterna inom den inre marknaden. Stomnätet kompletteras med ett omfattande vägnät som ansluter till stomnätet på regional och nationell nivå. Detta kommer att finansieras huvudsakligen av medlemsländerna men det finns möjlighet till EU-finansiering för transport och regional utveckling. Det nya transportnätet ska bidra till säkrare transporter och mindre trafikstörningar samt snabbare och smidigare resor.Sammanlagt har 31.7 miljarder euro, ungefär 290 svenska miljarder, avsatts för att sammanlänka Europa. Avsikten är att EU-pengarna ska föranleda nationerna att investera ytterligare. EU räknar med att varje miljon euro som satsas på EU-nivå ska generera fem miljoner euro från medlemsländernas regeringar och 20 miljoner euro från den privata sektorn.I Trelleborgs hamn är man självfallet mycket glada över beskedet från Bryssel.- Mycket glädjande, säger Tommy Halén, vd i Trelleborgs hamn. Vi har kämpat hårt för att komma upp på listan över EU:s viktigaste hamnar.Ulf Bingsgård är också han väldigt nöjd med signalerna från Bryssel;- Jag hoppas att detta i framtiden också kommer att underlätta i vårt ständiga arbete med att få god infrastruktur till hamnen, bland annat vår kommande ringled/förbifart, säger han.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094