23948sdkhjf

Stefan Back lämnar sin post

Den 1 april lämnar Stefan Back befattningen som förbundsdirektör i Transportindustriförbundet för att i stället bli Chef Hållbar Logistik inom TransportGruppen.

Branschfrågorna inom Transportindustriförbundet kommer att tas över av tillförordnade förbundsdirektören Robert Skoog.Sedan integrationen av Transportindustriförbundet i TransportGruppen ägde rum har de transportpolitiska frågorna skötts gemensamt av TransportGruppens näringspolitiska avdelning under ledning av vice vd Maria Nygren.TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDETS förbundsdirektör har ägnat stor del av sin arbetstid åt det näringspolitiska arbetet.I syfte att stärka detta ytterligare kommer Stefan Back i fortsättningen som utnämnd Chef Hållbar Logistik att ägna sig helt åt de näringspolitiska frågorna till gagn för TransportGruppens medlemsförbund, inklusive Transportindustriförbundet.BRANSCHFRÅGORNA inom Transportindustriförbundet kommer att tas över av tillförordnade förbundsdirektören Robert Skoog på uppdragsbasis.Robert Skoog har ett långt förflutet i transportbranschen och har även tidigare varit mångårig styrelseledamot i förbundet. Robert Skoog börjar sitt uppdrag den 1 april.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141