23948sdkhjf

Itella tycker till om ny postlag

En arbetsgrupp vid det finländska kommunikationsministeriet har presenterat ett betänkande som förslag på den nya lagen om posttjänster. Enligt EU:s postdirektiv ska lagen gälla från den 1 januari 2011.

Ur den finländska post-och logistikkoncernens, Itella, perspektiv är de viktigaste aspekterna i ändringen av lagstiftningen följande:Det centrala i EU:s postdirektiv är att trygga samhällsomfattande posttjänster för medborgarna. Den nya lagen medför inga stora förändringar för konsumenterna: post kommer fortsättningsvis att delas ut fem dagar i veckan över hela Finland. 1:a och 2:a klass brev, postpaket och Postens omfattande nätverk av serviceställen bevaras även i framtiden. Enligt lagförslaget är Postens samhällsomfattande tjänster frimärksbrev och paket som avhämtas på posten. Det normala frimärksbrevet bibehålls med samma pris i hela landet. Itellas samtliga centrala, grundläggande uppgifter bibehålls alltså. Itellas mål är att ge alla finländare över hela landet så bra och jämlik service som möjligt även i fortsättningen.Enligt lagförslaget kan konkurrerande verksamhet inledas på marknaden i princip utan skyldigheter. Det centrala kravet, det vill säga utdelning fem dagar i veckan, ställs enbart på Itella. I de finländska förhållandena utgör kombinationen av samhällsomfattande tjänster och konkurrens på marknadsvillkor speciella utmaningar.EU:s postdirektiv har utarbetats med tanke mellaneuropeiska förhållanden med tätbebyggda områden, och det beaktar inte särdragen i ett glesbebyggt land. Den centrala utgångspunkten för direktivet är att underlätta konkurrensen, men i Finland förväntas konkurrens i huvudsak i tätbebyggda områden. Detta innebär en utmaning i fråga om finansieringen av postverksamheten i glesbebyggda områden i Finland. Intäkterna från utdelningen i tätbebyggda områden kan troligen inte användas för att täcka kostnaderna för posttjänsterna i glesbebyggda områden på samma sätt som tidigare.Enligt lagförslaget kan en eventuell orimlig ekonomisk belastning av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster vid behov finansieras ur statsbudgeten. Därför är det nu viktigt att dra upp riktlinjerna för vilken typ av posttjänster det är ändamålsenligt att finansiera med skattemedel i framtiden. Itellas bedömning är att tröskeln för att använda de stödmekanismer för finansieringen som presenteras i lagförslaget är relativt hög, vilket betyder att det är viktigt för Itella att kontinuerligt effektivisera verksamheten även i fortsättningen.Itella hade hoppats på att få en klar definition i den nya lagen av hur kostnaderna i utdelningsnätet ska fördelas mellan olika användningsändamål, till exempel mellan tidningar och produkter inom de samhällsomfattande tjänsterna. Det är svårt att definiera detta exakt, och lagförslaget som föddes som en kompromiss avhjälper inte alla problem som hänför sig till detta. Itella kan ännu inte ge någon bedömning av huruvida principerna i lagen påverkar till exempel hur heltäckande Postens nätverk av serviceställen kommer att vara eller specialtjänsterna på landsbygden. Enligt Itella är det viktigt att postföretagets skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster inte förorsakar ett tryck på prishöjningar speciellt i fråga om utdelningskostnaderna för tidningar.Definitionen av samhällsomfattande tjänster är betydligt tydligare än i den tidigare lagen.Itella upplever inte konkurrensen i sig som ett problem. Det faktum att kommunikationen blir elektronisk i allt större omfattning påverkar postbranschen mer än ändringen i lagstiftningen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094