23948sdkhjf

Trucklyften ska bli säkrare

Trucken är utan jämförelse den farligaste maskinen i svenskt arbetsliv. Nu startar ett omfattande arbete för att förbättra säkerheten vid arbete med alla slags truckar.

Truckar är inblandade i ungefär 800 arbetsolyckor per år, vilket innebär att truck är den utan jämförelse farligaste maskinen i svenskt arbetsliv.Under våren startar Prevent en kampanj för bättre säkerhet vid arbete med lyftanordningar.TRUCKAR, kranar, traverser och utrustning för personlyft är inblandade i många och ofta svåra olyckor. Unga är kraftigt överrepresenterade i truckolycksfallen.År 2008 var 15 procent av de som skadades under 25 år. Detta kan jämföras med att endast fem procent av samtliga anmälda arbetsolyckor drabbade unga, uppger Arbetsmiljöverket.ENLIGT PREVENT, en förening med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän, kan en stor del av alla truckolyckor undvikas med relativt enkla medel – riskbedömning, ökad kunskap, bättre rutiner och underhåll.Nu drar Prevent igång en kampanj med sikte på bättre säkerhet och färre olycksfall.– Olycksstatistiken har varit fortsatt hög under lång tid, vilket vi har uppmärksammat i det partsgemensamma arbetet, berättar Prevents projektledare Karin Grahn.– Med målet att få ner antalet skador har vi förberett en större satsning på att sprida kunskap och information om säkert arbete. Som ett första steg har vi tagit fram material som är uppdaterade i förhållande till teknikutvecklingen och nya arbetsmiljöregler.TRE NYA broschyrer kan utan kostnad laddas ner från Prevents webbplats: Säkert truckarbete, Säkra personlyft och Säkra materiallyft.Broschyrerna sammanfattar på ett lättillgängligt sätt risker och riskbedömningar, sammanfattar regler och ger tips för ett säkert arbete. I broschyren om truckarbete finns även en checklista för truckförare och andra som arbetar i närheten av trucktrafik.– VI MÄRKER att det finns ett stort sug efter information på det här området. Det märks att materialen behövs och kommer till användning, säger Karin Grahn.I april månad startar aktiviteterna med en kampanjsajt och kommunikation med sikte på att fånga intresset hos framförallt unga vuxna. Prevent samordnar även det partsgemensamma arbetet med att definiera vilka kunskaper och färdigheter truckförare ska ha. De nya målen och riktlinjerna beräknas vara klara i början av april.PREVENT KOMMER även att finnas på plats för att sprida kunskap om säkert arbete med truck och andra lyftanordningar på flera mässor under året, med start på Logistik & Transport-mässan i början av maj.Broschyrerna Säkert truckarbete, Säkra personlyft och Säkra materiallyft kan utan kostnad hämtas på www.prevent.se/arbetsutrustning.(entreprenad.com/Monica Almgren)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078