23948sdkhjf

Gröna Bilister hutar åt Folkpartiet

Folkpartiet möter kritik för sitt uttalande om utfasning av etanolstödet häromdagen. Gröna bilister vill att samma krav ska ställas på alla fordonsbränslen.

Här är Gröna Bilisters uttalande i dess helhet:”Folkpartiet ger sig in i miljöfordonsdebatten med en förklädd etanolkritik med avsändare Marit Paulsson.Deras grundtes är rätt. Vi måste ha en miljöfordonspolitik som teknikneutralt ser till hur mycket olika bränslen minskar utsläppen, samtidigt som vi ställer hårda miljö- och sociala krav.Paradoxalt nog går Folkpartiet vidare och föreslår sämre villkor för etanolen, ett av de två bränslen där det faktiskt idag ställs importkrav.Gröna Bilister har sedan flera år krävt att vi skall ställa samma krav på alla bränslen. Etanol såsom biogas, bensin såsom diesel. Bränslena skall produceras på ett sätt som både ur social synpunkt, och miljömässig synpunkt, är acceptabelt.Just upphandlingskrav är ett utmärkt sätt att utveckla en marknad. Tack vara svenska krav på rättvisemärkta bananer och kaffe, har tusentals kaffe- och bananodlare fått en produktion utan bekämpningsmedel, med en minimilön och möjlighet till både facktillhörighet och förbud mot barnarbete.Genom att betala några kronor mer när vi handlar skapar vi ringar på vattnet som når långt bortom våra gränser.Så gör vi med den importerade etanolen idag, och samma krav ställs på biogasen. Men på rysk råolja, och på olja köpt på spotmarknaden i Rotterdam, dit både diktaurolja och nigeriansk skandalolja kan leta sig, ställs inga sådana krav.Folkpartiet borde undvika att tendensiöst följa etanolkritikerna, och i stället sluta upp bakom enhetliga och hårda krav på alla bränslen.Det finns delar av Folkpartiets förslag som är bra, anser Gröna Bilister. Sverige borde, precis som man gjort i Norge, Storbritannien och Frankrike, införa en progressiv fodonsskattemodell, i vilken bilar med höga utsläpp har en mycket hög skatt, medan bilar med låga eller nollutsläpp inte betalar något.Kan vi utöver detta driva på biltillverkarna att skapa energieffektivare fordon så bidrar även det. Och, sist men inte minst, vi har alla en stor möjlighet att påverka genom att låta bilen stå till förmån för kollektivtrafik.Jakob LagercrantzOrdförande Gröna Bilister”

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078