23948sdkhjf

Farligt gods-regler uppdateras

EU:s transportministrar har fattat beslut om inriktning för ett direktiv om tryckbärande anordningar på farligt-gods-området.

EU:s transportministrar möttes 11-12 mars, meddelar regeringen i sitt veckobrev från Bryssel.Transportministrarna fattade den 11 mars beslut om en allmän inriktning avseende förslaget till direktiv om transportabla tryckbärande anordningar.Förslaget rör en uppdatering och anpassning av ett befintligt direktiv till den tekniska utvecklingen av internationella konventioner om transporter av farligt gods på järnväg, väg, floder och insjöar.Ministrarna fattade även beslut om en allmän inriktning om ett förslag till förordning om utredning och förebyggande av olyckor inom civil luftfart. Förslaget innebär att ett europeiskt nätverk bildas mellan de nationella myndigheterna för olycksutredningar på luftfartsområdet.Genom ett ökat samarbete vid olycksutredningar och formaliserat erfarenhets- och informationsutbyte kommer lärdomar från olyckor och tillbud att snabbare kunna få positiva effekter för flygsäkerheten.Energiministrarna enades den 12 mars om en politisk överenskommelse vad gäller notifieringsförordningen (investeringar i energiinfrastruktur) samt antog slutsatser om finansieringen av SET-planen (Strategic Energy Technology Plan).Därtill höll man ett åsiktsutbyte om energipolitikens roll i Europa 2020-strategin, där flera delegationer framhöll vikten av ett närmare samarbete med andra rådsformationer.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109