23948sdkhjf

Bättre info om isläget

En handlingsplan ska tas fram för bättre kommunikation mellan Sjöfartsverket och rederierna om isläget i Östersjön.

Den senaste veckans diskussioner om isbrytningsläget i Ålands Hav ledde till att Sjöfartsverket och Viking Line tog initiativ till ett möte den 10 mars, där de stora färjerederierna i Stockholm deltog tillsammans med representanter från Sjöfartsverket.Mötet resulterade i att parterna bestämde sig för att ta fram en gemensam handlingsplan för hur man i framtiden vill att kommunikationen ska fungera mellan Sjöfartsverket och rederierna.Detta för att undvika en del missförstånd och tolkningar, och se till att informationen är tydlig och når rätt personer i god tid nästa gång ett liknande läge kan förväntas uppkomma.– Målsättningen är att det ska bli en förbättring framöver, som är till gagn för båda parter, säger Noomi Eriksson, tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket.– Från Sjöfartsverkets sida vill vi självklart att våra kunder ska få så bra information som möjligt vid den här typen av händelser.Rederierna ser positivt på initiativet till en gemensam handlingsplan. – Jag är nöjd över att parterna kunde mötas så snabbt, säger Jan Kårström, vd för Viking Line Skandinavien AB.– Nu ser vi fram emot resultatet av den gemensamma arbetsgruppens arbete, som vi räknar med kommer att lägga grunden för ett gott framtida samarbete mellan oss på rederierna och Sjöfartsverket.Handlingsplanen ska tas fram av en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter för Sjöfartsverket och rederierna, och ska vara klar i höst.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063