23948sdkhjf

Förnybart bränsle på väg upp

Inhemskt producerad förnybar energi i Sverige kan komma att utgöra 25 procent av energianvändningen inom vägtrafiken 2030, enligt en Chalmersrapport.

Oljebolagens branschorganisation Svenska Petroleum Institutet har uppdragit åt forskare från Chalmers att undersöka möjligheten till inhemsk produktion av förnybara drivmedel i Sverige fram till 2030.Resultatet visar att inhemsk producerad energi kan utgöra uppemot 25 procent av energianvändningen inom vägtrafiksektorn till 2030.Regeringen gav i energi- och miljöpropositionerna under våren 2009 sin syn på framtiden och redovisade visionen att Sverige skall ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030.Drivmedelsbranschen vill ha en dialog med regeringen om hur detta ska gå till. Vad oppositionen står i den här frågan är oklart.?Andelen förnybara drivmedel uppgår i Sverige i dag till drygt 5 procent.Detta är i hög grad ett resultat av ett självständigt initiativ från drivmedelsbranschen, genom låginblandning av etanol i bensin och FAME i diesel.Resultatet i den rapport som Julia Hansson och Maria Grahn vid Institutionen för Energi och Miljö på Chalmers Universitet tagit fram, visar att inhemskt producerad förnybara drivmedel kan utgöra 10-22 TWh/år till 2030.I fjol uppgick energianvändningen inom vägtrafiksektorn till 90 TWh.– Vi känner ett stort ansvar för arbetet med att sänka koldioxidutsläppen från trafiken, men för att det skall kunna bli verklighet så måste vi kunna få föra en dialog med regeringen, säger SPI:s vd Ulf Svahn.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08