23948sdkhjf

ProLogis utnyttjar taken

ProLogis – ett av världens största företag inom området logistikanläggningar – installerar solceller på sin terminal i Oregon.

Företaget inleder ett nytt solenergiprojekt i USA, med en total effekt på 2,4 megawatt. När projektet är färdigställt blir det nordvästra USAs största installation av solceller på takyta.– Vi har gjort stora framsteg med vårt globala program för solcellsinstallationer på tak och ser en fortsatt stor efterfrågan på vår takyta, säger Drew Torbin, chef för ProLogis avdelning för förnyelsebar energi.ProLogis har tecknat avtal med Portland General Electric, PGE, ett energibolag i Oregon som försörjer omkring 818 000 kunder. Med en total takyta på 84 000 kvadratmeter kommer projektet att omfatta sju logistikanläggningar och generera 2,4 megawatt. Byggnationen beräknas starta omgående.Det här är de båda företagens andra gemensamma solenergiprojekt. Samarbetet uppgår nu till 3,5 megawatt, tillräckligt med energi för att försörja omkring 388 hushåll året runt.– Vi fortsätter att utöka våra resurser inom solenergi, säger Carol Dillin, chef för PGEs avdelning för kundrelationer och ekonomisk utveckling. Det är spännande att än en gång samarbeta med ProLogis och därmed kunna satsa på sådana här innovativa projekt, samtidigt som vi stärker Oregons resurser inom solenergi.ProLogis har i dag solenergiprojekt, befintliga och under utveckling, på 27 byggnader i Frankrike, Tyskland, Japan, Spanien och USA. Installationerna täcker mer än 755 000 kvadratmeter takyta och genererar 13,5 megawatt.Totalt finns mer än 42 miljoner kvadratmeter takyta över hela världen tillgängligt för solcellsinstallationer. Företaget bildade 2009 en grupp för förnyelsebar energi. Målet är att skapa nya affärer, hantera installationer och erbjuda ledningsgrupper service vid solenergiprojekt globalt.– Vårt program är unikt eftersom vi har avsatt resurser globalt och därmed kan ge ledningen i olika länder kunskaper och lokala kontakter för att snabbt kunna färdigställa solcellsinstallationer, säger Drew Torbin.Fakta/ProLogisProLogis är ett globalt verksamt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till mer än 4 500 kunder i Nordamerika, Europa och Asien.Anläggningarna har en sammanlagd yta på mer än 44 miljoner kvadratmeter. ProLogis kunder är verksamma inom tillverkningsindustrin, återförsäljarledet, transportsektorn, tredjepartslogistik och andra områden där det finns storskaliga distributionsbehov.Företaget är noterat på New York-börsen (NYSE: PLD).Sedan starten i Sverige 2002 har ProLogis etablerat och hyrt ut logistikanläggningar med en sammanlagd yta på cirka 286 000 kvadratmeter.På den nordiska marknaden samverkar ProLogis med Logistic Contractor, ett specialiserat företag som bygger moderna, miljömässigt hållbara logistikanläggningar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.116