23948sdkhjf

EU:s transportråd träffas

Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) ska träffas 11-12 mars. På agendan finns direktiv om farligt gods, förebyggande av olyckor inom civil flygfart, luftfartsavtalet med USA samt frågor om infrastruktur och energipolitik.

Transportministrarna kommer att ta ett beslut om allmän inriktning om förslaget till direktiv om transportabla tryckbärande anordningar. Förslaget rör en uppdatering och anpassning av ett befintligt direktiv till den tekniska utvecklingen av internationella konventioner om transporter av farligt gods på järnväg, väg, floder och insjöar.Ministrarna förväntas ta beslut om en allmän inriktning om ett förslag till förordning om utredning och förebyggande av olyckor inom civil luftfart. Förslaget innebär att ett europeiskt nätverk bildas mellan de nationella myndigheterna för olycksutredningar på luftfartsområdet. Genom ett ökat samarbete vid olycksutredningar och formaliserat erfarenhets- och informationsutbyte kommer lärdomar från olyckor och tillbud att snabbare kunna få positiva effekter för flygsäkerheten.Ministrarna kommer också få en lägesrapport från kommissionen om de pågående förhandlingarna i andra fasen om ett luftfartsavtal mellan EU och USA. Ministrarna kommer därefter få möjlighet att vid en policydebatt ge kommissionen riktlinjer inför fortsatta förhandlingar.Den 12 mars under förmiddagen samlas energiministrarna i Bryssel. Vid rådet förväntas ministrarna nå en politisk överenskommelse om förordningen om notifiering av investeringar i energiinfrastruktur. Syftet är att ge kommissionen mer information om vilken infrastruktur som är under utveckling i EU. Rådet väntas också anta rådslutsatser om finansieringen av EU:s strategiska energiplan för främjande av kolsnåla tekniker.Ministrarna ska även hålla en allmän diskussion om hur energipolitiken kan bidra till EU 2020-strategins mål och ambitioner. Vid lunchen presenteras kommissionens arbetsprogram för 2010 av den nye energikommissionären Gunther Oettinger.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078