23948sdkhjf

Fordonsforskning får 46 miljoner

Interaktionen mellan förare och fordon, bärigheten i vägnätet och elarkitektur till framtidens hybridbilar. Det är några forskningsprojekt som får 46 miljoner kronor av Vinnova.

Totalt är det tretton projekt som nu finansieras inom ramen för programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, en gemensam satsning av staten och fordonsindustrin på forskning och innovation.Nyligen blev det klart vilka projekt som i årets första beslutsomgång finansieras inom FFI-programmet. De projekt som nu beviljats stöd finns inom fyra av FFI:s fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling, Fordons- & trafiksäkerhet och Hållbar produktionsteknik.Totalt satsas nu 46 miljoner (statliga delen) på projekten. Målsättningen med FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft.– Projekten avspeglar fordonsindustrins behov av FoU inom ett stort antal teknikområden med allt ifrån intelligent informationshantering, nya material som metodutveckling, säger Carl Naumburg på FFI kansli.Följande 13 projekt får nu finansiering:Delprogram FordonsutvecklingMetod- och verktygsutveckling för HMI (Human Machine Interaction) – Volvo Personvagnar i samverkan med institut och högskolor får 9,3 miljoner kronor för att undersöka interaktionen mellan förare och fordon och dess konsekvenser på trafiksystemet och individen.Utveckling av material för avgaskomponenter – Scania CV i samarbete med KTH får 4,2 miljoner för att utveckla avgaskomponenter i lastbilar.El-arkitektur för framtida elhybridfordon – Volvo Trucks får 5,3 miljoner kronor för att i samarbete med Mecel och BAE systems utveckla en elarkitektur för framtidens hybridfordon.Utvärdering av dynamiska prestanda för kortfiber kompositer – Epsilon Utvecklingscentrum Väst får 243 000 kronor för att utvärdera ett koncept av kompositmaterial för stötfångarbalkar.Hållbar utveckling av punktsvetsad fordonsstruktur – Saab Automobile får i samarbete med högskolan i Skövde 1,9 miljoner för att ta fram en metod för simulering av punktsvetsad fog.Delprogram Fordons- & trafiksäkerhetFörutsättningar för skyddssystem för cyklister vid personbilskollision – Autoliv får tillsammans med Volvo Personvagnar och Vägverket 1,1 miljoner för att undersöka vad som utmärker cyklistkollisioner med bilar och hur dessa skiljer sig mot fotgängarkollisioner.Delprogram Hållbar ProduktionsteknikViktsreduktion genom förbättrad svetskvalitet WIQ – Volvo Construction Equipment i samverkan med flertalet företag och högskolor får 5,5 miljoner kronor för att åstadkomma optimalt konstruerade lastfordon.IMTAB – Förbättrade skräddarsydda ämnen – Gestamp HardTech får tillsammans med flertalet företag och Lunds tekniska universitet 1,7 miljoner kronor för att reducera komponentsvikten, öka produktivitet och kvalitet samt produkternas säkerhet.Nitro VBC – Swerea IVF får tillsammans med flertalet företag 3,6 miljoner kronor för förbättring av ytbehandlade komponenter och tillverkningsprocesser vilket är viktigt för att minska bränsleförbrukning på framtida fordon.Elektromagnetiska pulsprocesser för miljövänliga och högproduktiva stansprocesser – Svensk Verktygsteknik får tillsammans med flertalet företag 2 miljoner för att skapa nya typer av miljövänliga produktionssystem.Utveckling av mekanisk fogningsteknik för lättvikt bilkoncept – Volvo Personvagnar får 1,6 miljoner för att utveckla nya fogningsmetoder som bidrar till viktminskning av karosserier.Delprogram TransporteffektivitetBärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi) – Semcon tillsammans med industriparter, Vägverket och LTU får 4,8 miljoner för att utveckla ett verktyg för att i realtid bedöma bärigheten i hela vägnätet vilket har stor betydelse för transporters miljöbelastning.ETT – modulsystem för skogstransporter – AB Volvo i samverkan med flertalet företag får 5,1 miljoner för att minska det totala koldioxid utsläppet genom att öka mängden virke som transporteras per ekipage utan högre vägslitage eller minskad trafiksäkerhet.FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (Vinnova, Vägverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard, varav hälften är offentliga medel. Under 2009 finansierades 156 projekt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156