23948sdkhjf

Vocollect-lösning SAP-certifierad

Vocollects rösttekniklösning VoiceDirect ERP 1.0 har certifierats av SAP AG för integrering med applikationerna SAP Warehouse Manager (SAP WM) och Extended Warehouse Manager (SAP EWM).

Därmed erbjuder Vocollect både direktintegrerade och middlewarebaserade röststyrda lösningar som stöds av tidigare certifierade SAP-lösningar.Detta hjälper kunder och integratörer att höja produktivitet och noggrannhet i sina distributionscentra och lager. Vocollect är världsledande inom röstbaserade lösningar för mobila arbetare.The SAP Integration and Certification Center intygar att Vocollects lösning VoiceDirect ERP 1.0 är integrerbar med SAPs ITS Mobile, och att lösningen är anslutningsbar till SAP WM och SAP EWM för utbyte av kritiska data med delar av SAP Business Suite Applications. – Tillsammans med Vocollect kan vi nu erbjuda våra kunder en långsiktig röstlösning som är väl integrerbar med SAP WM och SAP EWM. I och med detta kan effektivitet och flexibilitet snabbt förbättras, säger Holger Haering, chef för SAP Supply Chain Project Execution vid IGZ, Tyskland. Tack vare att Vocollect Voice-lösningarna nu kan integreras med SAP WM och SAP EWM blir det lättare att investera i röstbaserad teknik som visat sig ge kvantifierbara förbättringar i verksamheten på fem procent eller mer.Vocollect Voice kan användas för att förbättra allmänna varulagerfunktioner som plockning, orderselektion, påfyllning, inlagring och cyklisk inventering. För utökad kundflexibilitet och valfrihet kan Vocollect Voice användas med mobila Vocollect Talkman-datorer och en bredd av tillgänglig industriledande mobil utrustning. Många integratörer har ett gott öga till SAP-lösningarna vilket kan bidra till att befintlig kunskapsnivå inom ABAP-programmering, HTML och XML optimeras för att stödja kunders behov inom arbetsflöden.Vocollects VoiceDirect är en branschbeprövad och väl ansedd WMS-integrerad lösning för realtidsbaserade röstapplikationer för hantering av varulagersystem. VoiceDirect ERP för användning med SAP-lösningar samverkar med röstteknologin i SAP NetWeavers teknikplattform så att användandet av Vocollect Voice som en direkt, realtidsbaserad lösning underlättas för företag som även använder SAP WM och SAP EWM.Vocollect Voice kan snabbt konfigureras av en integratör för att göra det möjligt att använda röstteknik i SAPs mobila datatransaktioner. På så sätt underlättas utvecklingen och de integrerande aktiviteter som är nödvändiga för att stödja implementeringen av röst i organisationen. – Vocollects lösning gör det möjligt för oss att utveckla användningen av röstteknik i våra kunders anläggningar. Detta omfattar SAP WM och SAP EWM för plockning och för andra lagerfunktioner, säger Hans Christoph Dönges, divisionschef vid SALT Solutions. – Möjligheten att utveckla röstbaserade lösningar på en mängd kommersiella mobila datorer ger säkerhet åt våra kunder att gå vidare och få utbyte fullt ut av sina befintliga teknikinvesteringar. Vocollect erbjuder även ett alternativ för kunder som föredrar middleware-lösningar. VoiceLink WCS ger extra kundflexibilitet genom integrationen av Vocollect Voice med SAP-lösningar. – Vårt samarbete med en rad framstående systemintegratörer och kunder har varit till synnerligen god hjälp när det gällt att utveckla röstbaserade lösningar för arbetsflöden i SAP-stödjande applikationer, säger Thomas H. Murray, Vice President vid Vocollects produktlednings- och marknadsavdelning. – I och med SAP-certifieringen kan våra kunder runt om i världen nu utnyttja den stora potential av förbättringar som röst erbjuder inom produktivitet och noggrannhet, samt arbeta med integratörer eller någon av Vocollects övriga professionella WMS- och supply chain-partner. Fakta/Vocollect Vocollect, Inc. är en av världens största leverantörer av röstlösningar för mobila arbetare.Dagligen använder mer än 250 000 anställda över hela världen Vocollects lösningar för att leverera varor för drygt 2 miljarder dollar från distributionscentraler och lager till kunderna.Ett globalt nätverk av över 2 000 återförsäljare stöder Vocollect Voice i 55 länder och på 26 språk. Vocollect Voice är integrerbar med alla större WMS och affärssystem, inklusive SAP, och stöder ett antal mobila tredjepartslösningar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079