23948sdkhjf

Högplocktruck även för kortvuxna

Lindes nya högplocktruck V10 innebär ett lyft även för kortvuxna vid Kuehne+Nagel-ägda European Distribution Services 3PL-lager.

Precis som alla tidigare nya trucktyper har också Linde Material Handlings nya höglyftande plocktruck V10 genomgått utprovning under vardagsrealistiska arbetsförhållanden för att i praktisk drift visa vad den går för – och eventuellt modifieras efter yrkesverksamma truckförares bättringsförslag. I fallet V10 har förserietruckar satts in i orderplockningsarbete vid numera Kuehne+Nagel-ägda (sedan 2007) European Distribution Services (EDS) GmbH:s tredjepartslager i Biebesheim i Tyskland.EDS GmbH, som ingår som en del i G L Kayser Kontraktlogistik GmbH, ombesörjer bl a hårvårdsproducenten Goldwells logistik genom att se till dess produkter distribueras till återförsäljare till frisör- och skönhetssalonger världen runt. Från sin distribunal med centrallager i Biebesheim, en av tre sådana anläggningar i Tyskland, lastar EDS dagligen ut drygt 700 pallaster och upp till 2 000 mindre kollin för leverans till grossister och försäljningsställen och angränsande europeiska länder. Leveranser till översjömarknader tar vägen via Hamburgs och Rotterdams hamnar, där de anträder sina globala resor.På en golvyta av 6 800 m2 rymmer Biebesheimslagret 37 000 pallplatser i ställage med staplingshöjd upp till 11,5 m. Lagret betjänas av runt 150 anställda som med hjälp av ca 50 lagertruckar lagrar in ankommande pallaster respektive orderplockar varor med lågplocktruckar upp till 3,5 m bärbalksnivå, samt högplocktruckar upp till 6,35 m plockhöjd. För att göra det möjligt för flera truckar samtidigt att röra sig i pallställagegångarna, har EDS tagit till gångbredden med generösa 3,5 m mellan pallställagefasaderna.– Våra truckförare och expeditörer styrs inte av någon fast plan, utan sätts in på dagsaktuella arbetsuppgifter på individuell basis, förklarar Hans Brocke, högste driftschef vid EDS GmbH, och tillika auktoriserad firmatecknare för EDS. Därför måste samtliga förare vara kunniga i att framföra och handha samtliga olika trucktyper i vår truckflotta.Arbetet börjar kl 06.00 och pågår till kl 19.30 med godsmottagning, lossning av ankommande lastbilar till de 20 lastportarna utmed lastkajen, inscanning av varorna och inlagring. Omvänt orderplockas och sammanställs sändningar i hela pallar och enskilda kollin. Varje morgon får truckförarna, tillika expeditörerna, sina arbetsuppgifter fördelarna vid dagskiftets början. Med de individuella arbetsuppgifterna delas också startnycklarna till de för dagens arbetsuppgift aktuella trucktyperna ut till varje förare/expeditör (orderplockare).Under hösten 2009 har EDS truckförare provat ut Lindes nya högplocktruck V10, som med sin maximala plockhöjd till 6,35 m uppges vara den av 24 volts (24 V) plocktruckar som når högst. Hans Brocke:– Den nya modellen har inneburit ett veritabelt lyft för de mera kortväxta bland våra truckförare. Med föregående modell hade de svårt att nå upp till vår nya högre plockhöjd, alldenstund denna begränsades till 3,7 m plockhöjdsnivå (förarplattformens högsta lyfthöjd + 1,6 m i räckvidd). Med nya V10 kan alla nå upp till vår nuvarande högre plockhöjdsnivå.Det obligatoriska tvåhandsgreppet för att framföra V10, aktiverat genom kontaktsensorer i styrarmens båda handtag, innebär en markant förbättring för förararnas säkerhet.– Den föregående modellen kunde framföras med bara en hand på styrhandtaget, omvittnar Oliver Huber, truckförare vid EDS 3PL-lager. Medvetenheten om att det obligatoriska tvåhandskravet är till för vår egen säkerhet gör att vi inte har några problem att acceptera den nya körstilen. Den intuitiva placeringen av alla reglage underlättar för oss att koncentreras oss mera på vår faktiska arbetsuppgift, när vi slipper att fokusera så koncentrerat på att framföra trucken.Att alla skarpa kanter och hörn rundats av på truckens förarplats för att minimera risken för att göra sig illa, är också uppskattat, liksom förarplattformens vibrations- och stötabsorberande golvmatta som minimerar fortplantningseffekterna från ojämnheter i lagergolvet. Hans Brocke:– För förare som kan tillbringa uppemot sex timmar om dagen på plats i sina truckar, är den stötdämpande golvmattan avgjort en markant förbättring av deras arbetssituation. Speciellt mht till att batterikapaciteter från 360 upp till 930 Ah (ampéretimmar) räcker till för två skift utan batteribyte eller mellanliggande laddning.Utprovningen av den nya V10 i praktisk vardagsdrift har också varit ett tillfälle för förare att med ledning från erfarenheterna av det praktiska vardagsarbetet komma med förslag på förbättringar av truckens konstruktion. Vilket resulterade i ett förslag om en lättapplicerad stötupptagande hårdgummilist på de ytor av truckchassiet som riskerar att utsättas för törnar och skrapor pga truckhyttens smala breddmått, endast 1 200 mm, vilket är lika med den långsideshanterade Europapallens breddmått. Förslaget togs tacksamt emot och implementerades genast av Lindes utvecklingsingenjörer.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11