23948sdkhjf

För heltäckande orderplock på alla plan

För allt mer utbredd spridning av plockplatser allt högre upp i pallställagen har Linde utvecklat ett par nya plocktruckfamiljer.

Allt efter som dagligvarusortimenten differentierar sig till allt fler artikelvarianter, tvingas centrallagren lokalisera plockplatserna även allt högre upp i pallställagen, när golvnära plockplatserna inte längre räcker till. Ett fenomen som kräver nya typer av förarlyftande högplocktruckar. Tyske trucktillverkaren Linde Material Handling lanserar därför två nya truckfamiljer för orderplockning, en mera konventionell för plockhöjder upp till 2,8 m, och en mera avancerad för plockhöjder från 2,8 till 6,35 m plockhöjd. Den första truckfamiljen betecknas N20Vi/V08, den senare V10.Med nya N20Vi/V08 kompletterar Linde den klassiska lågplockmodellen N20 för plock från golvnivå. N20Vi/V08 omfattar fyra olika modeller, varav tre är förarlyftande och den fjärde för plock från enbart golvnivå. Båda grundmodellerna i familjen har samma maximala plockhöjd, men skiljer sig i sina varianter N20Vi från V08 genom intensiteten i applikationerna.N20Vi låglyftande plocktruck är avsedd för tillfällig orderplockning ovan golvnivå, medan V08 mellanlyftande plocktruck är avsedd för mera återkommande plock från högre nivå. På N20Vi är det endast förarplattformen som lyfter sig hydrauliskt, medan hos V08 även gaffeln följer med i lyftrörelsen för orderplockaren att lägga av de plockade varorna på plocka-till-pallen bakom hans/hennes ryggstöd. Följaktligen måste föraren av N20Vi först sänka förarplattformen till golvnivå för att lägga varan på plocka-till-pallen nere på golvnära gaffeln, vilket lämpar sig bara vid oregelbundet förekommande plockning från mellanhögre nivåer.Däremot kan med N20Vis längre gaffel och initiallyft två pallar (eller rullpallar) fyllas samtidigt under en och samma plockrunda, med en samlad totalvikt om 2 ton. Hos såväl N20Vi som V08 kan palldäckets nivå anpassas i höjdled för justering av plocka-till-nivån till den för ögonblicket mest ergonomiska, dvs sänkas i takt med att rullpallen eller pallen fylls med gods.Vid formgivningen av den nya familjen låg-/mellannivå-plocktruckar lade Lindes utvecklingsingenjörer särskild vikt vid truckarnas ergonomiska egenskaper, vilka vid intensivt plockarbete har ännu större betydelse för vidmakthållande och omvårdnad av förarens hälsa och säkerhet än vid andra typer av truckarbete. Jämfört med föregående generationer sådana truckar erbjuder den nya generationen ökat benutrymme och en förhöjd säkerhetsnivå vid plockning och sortering av varor.Förarplattformen är klädd med en tjock, madrasserad gummimatta som absorberbar tröttande stötar och vibrationer under framfarten från ojämnheter i golvet. Lätt lutande kanter på plattformen tillförsäkrar föraren ett säkert fotfäste när han/hon närmar sig plattformskanten. För tätt återkommande insteg till/ursteg från förarplattformen är den låga instegshöjden, 135 mm, idealisk för snabb och smidig tillgång till trucken.För att hindra obehöriga att vinna åtkoms till trucken, kan dess startfunktion utrustas med en biometrisk avläsningsfunktion för berättigade förares fingeravtryck inlagrade i datorminnet, vilket utesluter otillbörliga tillgrepp av tillfälligt parkerade truckar. För optimal säkerhet vid framförande av trucken är alla drivsystem så som exempelvis styrningsfunktionen elektriskt dubblerade. Genom att det städse föreligger två alternativa vägar elektriska reglersignaler kan följa, blir truckens säkerhetsfunktioner dubblerade och vid den osannolika eventualiteten att ett fel skulle uppstå, kopplar systemet automatiskt över till säkerhetsmod.Ergonomiskt utformade reglage och höga prestanda är av stor betydelse vid den typen av arbete, men skulle föraren felbedöma ingångshastigheten till en sväng genom en kurva, anpassas åkhastigheten automatiskt till att lämpa sig för den aktuella styrvinkeln (hjulutslaget). Reglagen på denna nya plocktruckfamilj är redan utprovade på andra Linde lagertruckmodeller. Ett sådant reglage är Lindes tvåhandsgreppade styrreglage för att tillförsäkra att förarens händer vid körning städse befinner sig skyddade innanför truckens profil. Standardiserat utformade styrreglage gemensamma för flera olika truckfamiljer underlättar för förare att enkelt skifta från den ena till andra trucktypen utan extra föregående inskolning på nya manövreringsgrepp.Lindes nya högplocktruck V10 med 1 tons lyftkapacitet lyfter förarens plattform upp till 5,3 m nivå, vilket ger en praktisk plockhöjd upp till 6,35 m, en nivå som för denna klass av truck inte var möjlig tidigare. Vid lägre plocknivåer tar V10 över där den likaledes nya V08-familjen plocktruckar slutar – 2,8 m. Därmed fyller den nya V10 ut den lucka i Lindes plocktruckprogram som fanns upp till den riktigt höga högplocknivån som täcktes av V11/V12-familjen högplocktruckar, avsedda för intensiv högnivåplockning upp till 11 m-nivån.För att passa vitt skilda plocktillämpningar är V10s konstruktion modulärt uppbyggd som en Meccano-byggsats, vars byggbitar kan kombineras till olika variationer på samma tema. Exempelvis finns tre olika storlekar av hydraulpumpar för olika lyfthastigheter: en 3,2 kW-pumpenhet för max lyfthastighet om 0,19 m/s, en 4,0 kW-pump för 0,25 m/s och en 7, 6 kW-pump för 0,32 m/s.Även total lyfthöjd och chassiebredd kan anpassas för aktuella lagerbehov, exempelvis ett chassie med 790 mm bredd som är smalare än Europallens 800 mm (vid kortsideshantering) som genom sitt smala chassie främjar blockstapling av pallar.Drivsystemet är 24 V och drivmotorn en inkapslad, underhållsfri växelströmsmotor med en elekriskt reglering speciellt anpassad för truckdrift med krav på precis reglering. Regenerativ bromsning återmatar energi till traktionsbatteriet vid inbromsning genom att släppa upp acceleratorn, samtidigt som effektiv distribution av batteriets energiinnehåll skonar traktionsbatteriet till ökad livslängd.Även högplocktruckarnas insteg till förarplattformen ligger på en skonsamt modest nivå om endast 200 mm över golvnivå. Samma madrasserade gummimatta även här för effektivt ryggskonande dämpning av stötar och vibrationer från ojämna lagergolv. Integrerarade med reglagepanelen är sensorer som kräver tvåhandsgrepp för att högplocktrucken ska kunna köras säkert utan några armar eller händer utanför chassieprofilen med annars ty åtföljande risk för kroppsskada eller rentav ofrivillig amputering av utstickande lemmar.Givetvis är också V10 utrustad med steglöst automatisk fartreglering i förhållande till styrutslag vid kurvtagning till neddragning till en säker hastighet relativt styrvinkeln för att hindra trucken från att välta. Alla manöverreglage är klädda med för händerna angenäma material samt ergonomiskt lokaliserade till intuitivt naturliga positioner. I reglagepanelens mitt tronar en flytande-kristall-skärm som visar nyckeldata om åkhastighet, lyfthöjd, styrhjulets utslagsvinkel, batteriets energinivå/laddningsbehov, driftstimmar och information om underhållsbehov, lätt åtkomliga med bara ett knapptryck.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.081