23948sdkhjf

Mätmetod för truckeffektivitet TÜV-certifierad

Tyska provningsanstalten TÜV har certifierat en av trucktillverkaren Linde utvecklad mätmetod för gaffeltruckars produktivitet.

Genom att förmå tyska provningsanstalten TÜV att certifiera den hanteringscykel som Linde tillämpar för att fastställa gaffeltruckars produktivitet, har tyske trucktillverkaren Linde Material Handling i Aschaffenburg lyckats fastställa en oberoende, verifierbar prestationsfaktor – produktivitet inom given tidsram – som kan tjäna som en utgångspunkt för kostnadsanalys och därmed ty åtföljande kostnadsjämförelse mellan olika motviktstruckar från olika leverantörer. Den nu certifierade testmetoden gör det möjligt för truckanvändare att ta med truckars produktivitet som en faktor vid beräkning av vad kostnaden blir för anskaffning av truckar, utöver beräkning av kostnader för bemanning, inköp, finansiering, underhåll och energi/drivmedel.Enligt Lindes uppfattning räcker det nämligen inte med att bara jämföra vedertagna uppgifter om inköpspris, energi-/drivmedelsförbrukning, underhålls- och finansieringskostnader, tagna från specifikationsblad och skrivna offertuppgifter, ity skenet (från sådana uppgifter) kan bedra. Sådana truckkostnader, ofta definierade så som ”Total cost of ownership” (”Total besittningskostnad av truck” eller ”Total kostnad för innehav av truck”), utgör bara en del av de faktiska kostnaderna, och då har man inte tagit med i beräkningen truckens produktivitet.Den tid som åtgår för en truck att genomföra en viss hanteringsuppgift vid förflyttning av gods internt har en avgörande betydelse för kostnaden för den individuella trucken. Något som gäller även om trucken inte är i gång oavbrutet, utan undanställd i något hörn av industrianläggningen/distribunalen/terminalen eller var den nu företrädesvis arbetar. En truck som arbetar snabbare, ger tid över åt föraren att utföra andra arbetsuppgifter under den sparade tiden.Det reducerade antal timmar av den totala tiden för arbetsinsatsen ökar personalens effektivitet, samtidigt som det också innebär mindre energiförbrukning och reducerar (eller skjuter på framtiden) kostnaderna för truckens undehåll. I slutänden återspeglas ett lägre arbetstidsuttag (för samma, jämförbara arbetsinnehåll) i ett högre restvärde för trucken. Att ta med produktivitetsfaktorn vid utvärdering av olika alternativa truckfabrikats kostnadsbild kallar Linde för ”Total Operating Performance” (TOP, eller fritt översatt till svenska ”Total Drifts-Prestation”).Med hänsyn till betydelsen av truckens produktivitet vid beräkningen av faktiska truckkostnader, tog Linde Material Handling beslutet att samarbeta med erkänd partner i utvecklingen och certifieringen av ett objektivt truck-produktivitetstest från en för industriell truckhantering typisk och representativ arbetscykel. Valet av samarbetspartner föll således på tyska provningsanstalten TÜV Nord Mobilität GmbH & Co KG, som genom att utfärda certifikat LS 0109684Z1 intygar att den av Linde utvecklade metoden, Produktivitet inom given tidsram, tillsammans med energiförbrukningen, utgör ett effektivt verktyg för beräkning av truckars effektivitet under realistiska arbetsförhållanden.Den nu certifierade metoden baseras på att en lastbil ska lastas med 12 pallaster om vardera ca 800 kg lastvikt, uppställda parvis två i höjd på golvet för att därefter lastas sju stycken kortsideshanterade längs trailerns ena långsida och fem långsideshanterade längs trailerns andra långsida, enligt bestämda körmönster mellan uppställd rad enhetslaster och parkerat trailerekipage. Produktivitetstestet körs på tid med max gaspådrag för att kunna mäta och beräkna tidsåtgång, pallkapacitet och drivmedelsförbrukning.Utslagsgivande för en meningsfull beräkning av prestationen är tidsåtgången för varje arbetscykel samt bränsletankens vikt före och efter varje arbetscykel när det rör sig om diesel- eller gasoldrivna truckar respektive elförbrukningen för batteridrivna truckar, samt omgivande temperatur och bränsletemperatur, som nogsamt noteras. För att utvärdera de noterade data, omvandlas tidsåtgången och förbrukningssiffrorna till ett värde per pall, som därefter extrapoleras för erforderligt antal pallaster eller tidsram.– Genom certifiering av vårt truck-produktivitets-test har vi nu tillgång till en objektiv parameter för en trucks produktivitet, varigenom vi kan visa våra kunder konkreta exempel på hur mycket de kan spara genom att använda en truck från Linde, försäkrar Theodor Maurer, ledamot av Linde Material Handlings företagsledning. På årsbasis kan besparingen uppgå till 10–30 procent beroende på den specifika truckmodellen, vilket i reda pengar kan uppgå till 15 000 euro per år, motsvarande 157 500 kronor i svensk valuta.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094