23948sdkhjf

AeroLogic bygger ut linjenätet

Med ytterligare två nylevererade fraktflygplan utvidgar DHLs och Lufthansas samriskbolag AeroLogic linjenätet till Asien och USA.

Med leveransen av ytterligare två splitternya Boeing 777F fraktflygplan i fjol december fördubblades i ett slag DHLs och Lufthansa Cargos Leipzig-baserade (LEJ) samriskbolag AeroLogic GmbHs flygplanflotta. Därmed är det nya fraktflygbolaget världens störste operatör av fraktflygplantypen B 777F, f n det mest kostnadseffektiva och miljövänliga långdistans-fraktplanet bland bredbukiga flygplantyper.Det välkomna tillskottet i flygplanparken leder genast till en utvidgning av AeroLogics trafiknätverk med ytterligare linjer till Hong Kong (HKG) i Fjärran Östern och Atlanta (ATL) respektive Chicago (ORD) i USA. Till HKG flyger man fyra veckoavgångar non-stop LEJ–HKG, medan flygningarna på USA avgår från Frankfurt am Main (FRA) till ATL och ORD under veckosluten. Med de fyra non-stopflygningarna på HKG i tillägg till de sedan i fjol somras redan etablerade flygningarna via Tasjkent betjänas den asiatiska metropolen numera dagligen, uppger AeroLogic.Trots den globala ekonomiska krisens negativa inverkan på handelsströmmarna, förblir efterfrågan på flygfraktkapacitet från Europa till Asien respektive Europa till USA oförändrat stabil och förväntas öka från och med mitten av innevarande år. Med det gemensamägda fraktflygbolagets utökade trafiknät förbättras moderbolagens utbud av flygfraktkapacitet, menar Ken Allen, VD för DHL Express:– AeroLogics nya linjer erbjuder utmärkta möjligheter för DHL Express. Handelsutbytet mellan Europa och Asien höll sig kvar på en hög nivå under den nyligen genomlidna finanskrisen, vilket tyder på en strukturell efterfrågan i respektive världsdel på motpartens produkter och varuslag.Från Lufthansa Cargos sida kommenterar VD Carsten Spohr det utökade kapacitetsutbudet:– Med destinationerna i Nordamerika utökar vi ytterligare vårt täta linjenätverk på USA. Speciellt under veckosluten noterar vi en hög efterfrågan på flygfraktkapacitet till/från våra fraktnav i Atlanta och Chicago. Med tillkomsten av Boeing 777F till vår fraktflygkoncern kan vi nu erbjuda fraktköpare och varuägare tre olika fraktflygplantyper: McDonnell Douglas MD-11F i Lufthansa Cargos flygplanpark, Boeing 747-400F i Jade Cargo Internationals flygplanpark och Boeing 777F i AeroLogics flygplanpark.Under årets lopp kommer AeroLogics flygplanpark att ånyo fördubblas med leveranserna av ytterligare fyra fabriksnya Boeing 777F, i en takt av ett plan i taget under juni, juli, september och december. Med dessa sammantaget åtta fraktflygplan kommer AeroLogic till nästa års början (2011) att uppnå den förtätning och utbredning av sitt fraktlinjenät som ursprungligen planerat vid etableringen av ett mellan DHL och Lufthansa Cargo gemensamägt fraktbolag.Jämte LEJ–HKG via Tasjkent under veckosluten flyger AeroLogic under veckans arbetsdagar också linjesträckningen Leipzig–Bahrain–Singapore–Delhi–Leipzig. Fram till den globala finansiella krisen ökade volymerna av flygfrakt- och expressgodssändningar mellan Europa och Asien i hög takt under mer än ett decennium. Expresspaket- och expressdokument-sändningar ökade årligen med tvåsiffriga tal, medan den totala flygfrakten mellan de två världsdelarna ökade med drygt 8 procent årligen under flera år i rad. Under krisperioden låg volymerna kvar på en hög nivå och förväntas nu åter öka med en årlig tillväxttakt av 6,7 procent på Europa–Asien-stråket respektive 6,5 procent i omvänd riktning, räknat i flugna ton. Mer detaljerad statistik återfinns i Boeings årligen publicerade World Air Cargo Forecast 2008/2009.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078