23948sdkhjf

Få lastbilar håller 50-gränsen

Vägverkets årliga hastighetsmätning av bussar och lastbilar visar att yrkeschaufförerna fortsätter att köra för fort.

Det är framförallt hastighetsbegränsningarna på 50 km/tim som överskrids kraftigt. Till exempel kör cirka 60 procent av lastbilsförarna för fort på 50-vägar.Mätningen visar dock att de företag som Vägverket samarbetar med håller hastighetsgränserna i högre grad än övriga företag som registrerats i mätningarna.Drygt hälften (57 procent) av bussförarna håller hastigheten på 50-vägar, vilket är en förbättring sedan fjolårets mätning. I de högre hastigheterna är bussarnas hastighetsefterlevnad bättre, 82 procent håller hastighetsgränsen 90 km/h. För lastbilstrafiken kan endast en liten förbättring märkas. Av lastbilarna som mättes höll endast 40 procent max 80 km/h på 90- vägar (lastbilar med släp får bara köra 80 km/h på 90-sträckor).– Det finns mycket kvar att göra när det gäller hastighetsefterlevnaden. Det handlar om att förändra attityder hos företagsledningen och individer vilket tar tid, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.– Jag tycker det är lite märkligt att man inte vill tjäna pengar till företaget genom mindre bränsleförbrukning, det handlar om stora summor årligen. Mycket glädjande är dock att vi har ett bra och konstruktivt samarbete med företag och branschorganisationerna, både nationellt och regionalt. Det är endast med gemensamma krafter som vi kan förbättra situationen.En positiv utveckling är att både lastbils- och bussförarna i allt större utsträckning håller hastigheten på 70-vägar jämfört med fjolårets mätning.Buss- och åkeribranschens samarbete med Vägverket är långsiktigt och årets hastighetsmätning är ett kvitto på att ett systematiskt arbete med hastighetsfrågan ger resultat.Att medelhastigheten har sänkts med 1 km/tim för flera utav fordonsslagen innebär en minskning av koldioxidutsläppet med 8 695 ton, vilken ger en bränslebesparing som motsvarar 31 miljoner kronor (räknat på dieselpriset 10,74 kronor per liter, den 22 december 2009). Om yrkestrafiken höll hastighetsbegränsningarna skulle upp till 20 människoliv kunna räddas och drygt 200 000 ton koldioxid sparas. Samtidigt skulle företagen spara över 1 miljard kronor per år genom lägre bränsleförbrukning och mindre slitage på fordonen.Bussbranschens Riksförbund, BR, arbetar sedan flera år med hastigheter som en prioriterad fråga inom sitt trafiksäkerhetsarbete. Till exempel har BR tillsammans med Vägverket tagit fram ett utbildningskoncept ”Säkrare och mer miljöanpassade bussresor”, där hastigheter är en viktig beståndsdel, som nu lanseras på bred front hos medlemsföretagen.– Att köra för fort är alltid oacceptabelt och vi kommer att fortsätta att fokusera på hastigheter i vårt trafiksäkerhetsarbete, både för trafiksäkerhetens och miljöns skull, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör i BR.Sveriges Åkeriföretag har en liknande utgångspunkt.– Vi gläds åt att företag som arbetar ambitiöst med trafiksäkerhet också uppvisar bättre resultat än andra i hastighetsmätningarna, konstaterar Carina R Nilsson, vice vd i Sveriges Åkeriföretag. Det sporrar oss ytterligare i vårt arbete med att stötta medlemsföretagen i trafiksäkerhetsarbetet.Fakta/Vägverkets mätningarVägverket har under åren 2006-2009 mätt hastigheten hos yrkestrafikens lastbilar och bussar. Mätningarna har utförts under samma tidsperioder och på samma sätt i hela landet och därefter har resultatet sammanställts.I årets mätning, som genomfördes i oktober 2009, observerades cirka 5300 fordon runt om i landet.Mätningarna har gjorts på ungefär 100 platser i Sverige. Mätplatserna har valts ut på så sätt att mätpersonerna har kunnat utföra uppdraget på ett säkert sätt och att de varit dolda, för att inte påverka föraren. Platserna för mätningarna ska vara plana och inte i direkt anslutning till en ändring av hastighetsgräns, fordonen ska med god marginal kunna hålla högsta tillåtna hastighet.Mätningarna görs inte i närheten av korsningar eller trafikljus. All företagsprofilerad yrkestrafik mäts, men bara ”fria” fordon (de som åker först, i en grupp av flera, mäts).Väglagförhållande ska vara jämförbara mellan mätningarna och riktlinjer anger under vilka veckor som mätningarna ska ske. Mätningarna har gjorts i samarbete med Sveriges Åkeriföretag och Bussbranschens Riksförbund samt vissa enskilda transportföretag.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095