23948sdkhjf

Förändringsvänlig flexibilitet röststyrnings styrka

Optimal flexibilitet inför fortlöpande förändringar av förutsättningarna för ett effektivt plockarbete är vad som talar starkast för investering i röststyrningsteknik, pläderar Vocollect, leverantör av sådan teknik.

För dagens snabbt föränderliga marknader är flexibilitet viktigt att beakta vid val av ny teknik, påpekar Darrel Williams, affärsutvecklingschef för region Norden vid Vocollect Europe, dotterbolag till amerikanska Vocollect, Inc, leverantör av röstlösningar för mobila arbetare:– Företag som vill framtidssäkra sin distributionscentral har numera ett brett utbud av alternativ, enkannerligen vad gäller strategier och teknik för orderplockning av varor. Vissa beslut är lätta att ta, som att placera snabbrörliga konsumentvaror i lätt nåbara utrymmen, medan andra är mycket svårare, som exempelvis att hitta bästa lösningen för plockning. Bland alternativen finns bärbara datorer, scannrar och ljus- eller röstbaserade system.Darrel Williams framhåller behovet av maximal flexibilitet vid valet av teknisk lösning – den valda lösningen måste vara lönsam även om några år, eller i vissa fall rentav om några månader, varför de grundläggande kriterierna vid urvalet av teknik inte bara ska vara ökad produktivitet och noggrannhet, utan även optimal flexibilitet. Sådana kriterier uppfylls, enligt hans mening, av röststyrningstekniken vid orderplockning.Vid jämförelse med pick-to-light-system (ljusdiodindikerad plockstyrning) vinner röststyrning främst tack vare sin mångsidighet, flexibilitet och låga felplockprocent. Darrel Williams:– Fler företag väljer röststyrningsteknik även för högpresterande tillämpningar med 1 000 plock per timme, tidigare ett område dominerat av goods-to-man-anläggningar (varan-till-plockaren-metodik med gods automatiskt frammatat till fasta plockstationer för orderplockning) med pick-to-light-styrning (ljusdiodindikerad styrning till rätt plockfack vid varje plockstation, varvid systemets programvara tänder angivelser om antal varor som ska plockas). Även här är en högre grad av flexibilitet med en liknande prestationsnivå den avgörande faktorn.Inom orderlogistik noterar Vocollect att många företag har slopat kombinationen av man-to-goods-tillämpningar (plockaren-till-varan-metodik, dvs plocktruckburna orderplockare som kör runt i lagret) och pick-to-light-teknik. Darrel Williams:– De har upptäckt att efter bara ett par år kan detta system inte tillgodose de förändrade kraven. De mindre flexibla pick-to-light-lösningarna kan ofta inte hantera ökande antal artiklar, nya produkter eller orderprofiler.Röstteknik däremot har en mycket kort återbetalningstid, men kan också användas långsiktigt, oavsett produkt och plocknivå. Tekniken lämpar sig för alla branscher där människor samlar, flyttar eller hanterar varor samt distribuerar dessa, liksom även när krav på höga prestanda kommer högt upp på kravlistan. Darrel Williams:– Det framträder tydligt vid studium av de många olika användarna av röststyrningstekniken som kommer från så skilda branscher som livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, bilindustrin, från grossist- och detaljhandel som inom logistiktjänsteföretag. Röstsystem kan också vara av intresse inom s k diskret tillverkning, exempelvis när en enda produkt kräver montering av många olika komponenter.Gemensamt för alla branscher och områden som använder sig av röstteknik är förstås fördelen med att ha båda händerna fria för manuella operationer och slippa distraheras av terminaler eller andra enheter, är Darrel Williams inte sen att påpeka:– I motsats till tunga radiobaserade handledsburna scannrar är vårt särskilda mobila data- och röstigenkännande headset (hörlurarna med mikrofonen) mycket lätt och bekvämt.Teknikens höga noggrannhet resulterar i en lägre felfrekvens jämfört med andra lösningar, även vid produktivitetsnivåer motsvarande pick-to-light-system.– Röstteknik är det i särklass bästa verktyget för att minska felplockningsfrekvensen vid manuell orderplockning, sammanfattar Darrel Williams. Expeditören får all erforderlig information i talad form och kan koncentrera sig på sin arbetsuppgift, vilket undanröjer alla källor till att felplock ska kunna inträffa.Teknikens skalbarhet gör att Vocollect ännu aldrig nått sina gränser vad gäller genomförbarheten. Viktigaste verktyget heter Vocollect VoiceConsole, en röstprogramvara som låter sig smidigt intregreras i bärbara datorer samt administreras från ett och samma ställe. Efter att en s k röstprofil utarbetas, något som tar ungefär 30 minuter, kan nya användare loggas in. När röstprofilen har installerats, känner mjukvaran snabbt igen användarens uppgifter – oavsett uttal, dialekt eller vilket språk som används – även under de mest ogynnsamma förhållanden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062