23948sdkhjf

Stilltruckar till Byggmax tre år framåt

Byggmax har valt Still som ende leverantör av gaffeltruckar i hela Norden under tre år framåt i tiden.

Byggmax har beställt ett stort antal motviktstruckar från Still Stocka AB (fr o m 2010 Still Sverige AB) till sina nyetablerade byggvaruhus i Norden. Utslagsgivande i valet av truckleverantör var Stilltruckarnas goda bränsleekonomi och därmed följande låga koldioxidutsläpp (CO2). Beställningen gäller dieseldrivna motviktstruckar med 2,5 respektive 5 tons lyftkapaciteter.De aktuella truckmodellerna är Still RX70-25 respektive RX70-50. 2,5-tonnaren förbrukar 2,5 liter dieselolja/timme enligt den tyska mätningsformeln VDI 2198, vilket uppges vara den lägsta förbrukningen för denna kapacitetsklass truckar. Omräknat i CO2 motsvarar en så begränsad bränsleförbränning ut utsläpp av 6,4 kg växthusgas per timme. Jämfört med konkurrerande truckfabrikat kan skillnaden i förbrukning uppgå till 1 liter/timme.Emissionsmätningen för gaffeltruckar skiljer sig från den för lastbilar vedertagna utsläppsnormen X antal gram/km, alldenstund truckar inte bara förflyttar sig en viss sträcka utan avger avgaser även när de står stilla för hantering av lasten genom lyft- och sänkrörelser vid stapling, lossning/lastning av lastbilar etc. Därför mäts emissionsnivåerna i kg/timme driftstid.5-tonnaren förbrukar 3,8 l/timme, vilket även i detta fall uppges vara runt litern mindre än motsvarande konkurrentfabrikat. En liter mindre förbränning av dieselolja blir förstås i motsvarande grad mindre CO2-emissioner. Till minskningen av drivmedelsförbrukningen bidrar också Stills variabla hydraulpump som förser styr- respektive lyftsystemen med hydraulolja bara vid behov och inte permanent hela tiden med dieselmotorn är igång.Byggmax har runt 100 truckar i drift på sina byggvaruhus-anläggningar. Varje truck körs cirka 800 timmar per år. Omräknat till Stills förbrukningssiffror ger det en besparing av uppemot 80 000 liter dieselolja årligen, med motsvarande CO2-reducering genom icke-förbränt drivmedel.Stilltruckarna levereras i takt med att Byggmax etablerar nya byggvaruhus i Norden under de kommande tre åren, med två truckar per varje ny anläggning. Under 2008 öppnades 13 nya byggvaruhus, följt av ytterligare ett nytt under 2009 samt ytterligare tre på olika planeringsstadier.De flesta, drygt 43 stycken, ligger i Sverige, med tyngdpunkten i Mellan- och Sydsverige samt utmed hela Norrlandskusten, medan Norge har tiotalet koncentrerade runt Oslofjorden och ett stycke norröver. På Finlandskartan är Åbo och Wasa markerade som Byggmax-orter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08