23948sdkhjf

Industrirobots och portalrobots styrkor förenade

Med IRB 6620XL har ABB Robotics lyckats förena två skilda robotkonstruktioners bästa egenskaper och åstadkommit en höggradigt produktiv och mångsidig IRb.

Det bästa hos den fleraxliga industriroboten och den enaxliga portalroboten förenas i en lyckad kombination i ABB Robotics nya IRB 6620LX, en sexaxlig portalrobot för 150 kg operatvikt, som kombinerar fördelarna av de två olika robotkonstruktionerna. Med den nya robottypen uppnås en större flexibilitet, samtidigt som roboten täcker ett större arbetsområde. Till sin konstruktion består den av en inverterad eller vägghängd femaxlig robotarm som monterats på en linjär portalrobotenhet. Jämför med traditionella industrirobotar har ABB Robotics på den nya roboten bytt ut den första roterande axeln mot en 1-axlig linjär rörelse.Den nya roboten är idealisk för materialhantering och maskinbetjäning och har ett större användningsområde och är mer kostnadseffetktiv än specialbyggda linjär system. IRB 6620 är också väl lämpad för exempelvis motormontering, för bågsvetsning eller slipning, alldenstund den har portalrobotens styrka. Med IRB 6620XL följer hög flexibilitet och stort skalbart arbetsområde, där linjärenheten kan förlängas upp till 33 meter i horisontell riktning och 4 meter i vertikal riktning.Med den utökade räckvidden kan roboten betjäna flera maskiner eller arbetsstationer utan att göra avkall på prestanda, vilket borgar för hög produktivitet och högt maskinutnyttjande. För att öka nyttjandegraden ytterligare, kan robotens flexibilitet och arbetsområde utnyttjas även för fler processer utöver grundläggande materialhantering vid en arbetsstation, så som kvalitetskontroll, gradning, paketering/emballering och limning.Robotens höga grad av flexibilitet underlättar snabb och enkel omställning för olika typer av applikationer (tillämpningsområden) och produkter, vilket samverkar till att ytterligare höja anläggningens produktivitet.Med IRB 6620XL följer också lägre investeringskostnad samt kostnader för löpande underhåll, alldenstund en robot kan räcka för att ersätta ett antal komplexa materialhanteringssystem. Ity robotens krav på golvutrymme är ytterst blygsamma, är den lätt anpassningsbar till befintlig produktionslayout, och dess stödben kan placeras på olika sätt.– IRB 6620XL är en robot med ett extremt stort arbetsområde, samtidigt som den äger en flexibilitet vi normal bara förknippar med standardrobotar, framhåller Anders Nylander, global chef för ABBs affärsenher Robotic Products. Det gör att vi kan bidra till att höja produktiviteten och energieffektiviteten ytterligare i våra kunders anläggningar.Med runt 120 000 anställda medarbetare är ABB-koncernens bolag verksamma i ca 100 länder. Försäljningschef vid ABB Robotics är Mikael Svensson, medan Christine Gunnarsson är presschef vid ABB Sverige.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125