23948sdkhjf

Still Sverige söker ny VD externt

Efter Göran Sjöbergs sorti som VD för Still Stocka AB renodlas bolaget som självständigt svenskt dotterbolag till Still GmbH i Hamburg.

Sedan Göran Sjöberg, mångårig VD för Stocka Industries AB i Stockamöllan, sedermera Still Stocka AB och nu närmast Still Sverige AB, anmälde sin avsikt att säga upp sin anställning som VD för det svenska dotterbolaget för tyske trucktillverkaren Still GmbH i fjol somras, har som bekant Gerner Hoppe, 58 år och VD för Stills danska dotterbolag Still Danmark A/S i Kolding, även tjänstgjort som tillförordnad VD för det svenska dotterbolaget.I skrivande stund har sex månader hunnit förflyta sedan Gerner Hoppe tillförordnades att under en 12-månaders period administrera även det svenska dotterbolaget, en tidsutdräkt under vilken avsikten är att rekrytera en svensk VD för Still Sverige AB. Under detta år som tf VD för Still Sverige har Gerner Hoppe anförtrotts uppdraget att utarbeta en ny affärsplan för tre år framåt i tiden, i avsikt att förbättra Stills position på den svenska truckmarknaden.– Som minnesgoda läsare drar sig minnes, har jag under mina 30 år som anställd vid Still också varit verksam som exportansvarig för den nordiska marknaden, vilket givit mig goda erfarenheter av de olika nordiska ländernas förutsättningar för marknadsföring och försäljning av gaffeltruckar och eftermarknad i form av reservdelsförsörjning, service och underhåll, framhåller Gerner Hoppe. Nu är vi i färd med att implementera vår nya tre-åriga Business Plan för att förbättra utfallet från den svenska marknaden.Samtidigt med affärsplanens implementering pågår således också eftersökningen av en ny svensk VD enligt vedertagna riktlinjer för professionell head-hunting inom ett brett spektrum av industriledare från den svenska industrin. När den nye VDn väl är rekryterad, övergår ansvaret för den fortsatta implementeringen av affärsplanen till honom/henne.– I förändringsprocessen ingår att avlägsna sig från Stocka-identiteten för att bli ett självständigt svenskt dotterbolag till Still GmbH i Hamburg och med en självständig svensk VD, förtydligar Gerner Hoppe. Därmed blir företaget en riktig Still-dotter under det nya namnet Still Sverige AB.I den nye VDns utmaning ingår att förbättra Stills svenska marknadsandel, alldenstund de tyska huvudmännen i Hamburg inte är helt nöjda med den svenska marknadens utveckling, konstaterar Gerner Hoppe vidare, samtidigt som han är på det klara med att det under rådande omständigheter är en synnerligen krävande utmaning, givet den generella nedgången av den svenska truckmarknaden, med i åtskilliga fall krympande försäljningsvolymer om upp till 40 procent färre sålda enheter. Och i värsta fall också lett till att mångårigt välkända truckföretag som exempelvis Lindells Materialhantering AB i Billesholm, återförsäljare av bl a Nissan gaffeltruckar och Rocla lagertruckar, tvingats i konkurs och förvandlats till svensk truckhistoria efter närmare ett halvsekels verksamhet.– För dagen kan jag inte säga mer, då vi inte är klara med pressinformationen, men kommer att informera om vår nya affärsstrategi inom en inte alltför avlägsen framtid, slutar Gerner Hoppe, en långvägare vid Still som varit koncernen trogen i hela 30 år, ett svårslaget rekord i branschen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063