23948sdkhjf

TagMaster säkrar finansiering

RFID-företaget TagMaster har säkrat extern finansiering på 3,3 miljoner kronor för att täcka extraordinära kostnader under 2009.

RFID (Radio Frequency Identification) innebär att man använder radioteknik för att identifiera fysiska enheter eller personer.Svenska TagMaster, som tillverkar avancerad RFID-utrustning för identifiering av fordon samt tåg- och tunnelbanesystem, har säkrat förnyat kapital hos befintliga aktieägare för att täcka extraordinära kostnader relaterade till strukturella aktiviteter under 2009.Bolaget har sökt ett tillskott av kapital i syfte att täcka extraordinära kostnader som bolaget har tvingats bära under 2009.Styrelsen i TagMaster har därför, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 27 april 2009, genomfört en nyemission för att öka bolagets aktiekapital med högst 1 100 000 kronor genom nyemission av högst 11 000 000 B-aktier.Emissionen är nu fulltecknad och ett kapital på 3,3 miljoner kronor har tillförts bolaget.Stärkta av detta kapitaltillskott ser TagMaster fram emot ett spännande 2010. Enligt uppskattningar väntas omsättningen väl överstiga 2009 års nivå.Med bruttomarginaler i linje med tidigare år och kraftigt reducerade omkostnader förväntas därför rörelseresultatet att vara positivt. Sänkningen av omkostnaderna som har genomförts beräknas inte påverka verksamheten.Fakta/TagMaster AB TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm.TagMaster utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer radiofrekvensbaserade produkter och system (RFID) för automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, lastbärare och individer med syfte att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet samt minska människans miljöpåverkan.TagMaster exporterar huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer.TagMaster AB (publ) är listat och aktien handlas på marknadsplatsen First North. TagMasters Certified Adviser är Remium AB.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.06