23948sdkhjf

Utredning välvillig till Postsamgående

Mer komplicerad ekonomisk översyn, men i övrigt orsakar samgåendet mellan Posten Sverige och Post Danmark inga större problem, enligt Postlagsutredningen som överlämnade sitt betänkande 11 januari.

Den 11 januari överlämnade 2008 års Postlagsutredning sitt slutbetänkande "Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S – en analys" till infrastrukturminister Åsa Torstensson.Regeringens särskilda utredare har varit hovrättsrådet Magnus Ulriksson. Utredningen har haft i uppdrag att bland annat studera effekterna av samgåendet på den samhällsomfattande posttjänsten och eventuella följder för regleringen på postmarknaden.Utredningens bedömning är att om de synergieffekter av samgåendet som utlovats blir realiserade, stärks Postens möjlighet att även framgent tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige.Beträffande tillträde till infrastrukturen på postmarknaden har utredningen bedömt att om förslagen i delbetänkandet om en ny postlag (SOU 2009:82) genomförs angående eftersändning av post, förvaltning av postnummersystemet och tillgång till postboxar, så behövs nu ingen ytterligare reglering.Även beträffande tillträde till adressändringssystemet saknas behov av reglering eftersom det bland annat saknas anledning att befara att systemet kommer att missbrukas av det nya bolaget.Slutligen bedömer utredningen att den ekonomiska tillsynen blir mer komplicerad och att Post- och telestyrelsen bland annat av det skälet ska ges en konkurrensfrämjande roll även på postområdet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064