23948sdkhjf

Skogsindustrierna varnar för konsekvenser av IMO-krav

Skogsindustrierna varnar för konsekvenserna av IMO:s krav på sjöfarten. Bland annat utreder SCA alternativ transportväg till norsk hamn. Skogindustrierna framhåller att regeringen måste agera som den finska regeringen och låta beslutet bli beroende av om villkoren gäller för hela Europa.

Svenskt Näringsliv kräver i ett pressmeddelande att regeringen bör värna den svenska industrins konkurrenskraft och Skogsindustrierna stöder detta kraftfullt.Den Internationella sjöfartsorganisationens IMO beslut om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle togs utan en föregående konsekvensanalys vilket är anmärkningsvärt, enligt Skogsindustrierna. IMO:s nya krav på sjöfarten kommer att öka kostnaden för fartygsbränslen med minst 70 procent enligt en i efterhand gjord konsekvensanalys av Sjöfartsverket. Skogsindustrin är en av Sveriges största transportköpare och en viktig exportnäring. En ökad andel transporter på fartyg är en viktig del av skogsindustrins ambition att minska klimatpåverkan från sina transporter.Sjöfartsverkets analys indikerar klart att IMO-beslutet kommer få till följd att godstransporter flyttas över från sjöfart till landstransporter, vilket IMO tydligt deklarerat att deras beslut inte ska leda till.Men beslutet har redan gett konsekvenser. SCA utreder alternativ transportväg till norsk hamn liksom vad ökade biltransporter kan medföra i belastning på infrastruktur, olycksrisk på vägar m m. Oron är att man inte klarar uppsatta miljömål.– Det är bra att IMO tar tag i svavelproblematiken – och beredskap fanns hos näringslivet i norra Europa att kunna hantera krav på 0,5 procent svavel i fartygsbränsle med viss omställningstid – men nu blev beslutet 0,1 procent svavel och medför orimliga konsekvenser för basindustrin som levererar och konkurrerar på den globala marknaden, säger Marie S. Arwidson, vd i Skogsindustrierna.I Finland har regeringen i detta läge utnyttjat en juridisk möjlighet, som fanns fram till årsskiftet 2009/2010, att låta IMO:s beslut vara beroende av den finska riksdagens samtycke.De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sänks från 1,5 procent idag till 0,1 procent år 2015 och globalt från dagens 4,5 procent till 0,5 procent år 2025. Det innebär även att det blir olika krav inom EU.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078