23948sdkhjf

Nytt råd ska tillvarata svenska företagsintressen i EU

Nu blir det skarpare fokus på svenska företagsintressen i EU. 

Regeringen har tillsatt ett implementeringsråd som ska lyfta företagens perspektiv när nya EU-lagar på förslagsnivå. Syftet är att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra relaterade kostnader. 

Rådets uppdrag är att ta fram analyser av rättsakter som är av särskilt intresse för företag i Sverige. Detta kan sedan användas i regeringens helhetsbedömning inför kommande EU-förhandlingar. 

– Det är positivt och efterlängtat att regeringen nu tillsätter även ett implementeringsråd vid sidan av redan tillsatta förenklingsrådet, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen och tillägger.

För transportbranschen finns det konkreta exempel på regelförenklingar som kan genomföras direkt, till exempel de sanktionsavgifter som åkerier och bussföretag får i Sverige för otillåtet kortuttag. 

Det är i själva verket är tillåtet enligt EU-rätten och är en del av normala förflyttningar av bussar och lastbilar under en dag. Redan 2020 uppmärksammade Transportföretagen dåvarande regeringen om förenklingsförslaget men fortfarande fyra år senare finns överträdelsen kvar i det svenska regelverket. Ett annat exempel är att slopa fordonsskatt för avställda fordon, till exempel bussar. 

Idag krävs att fordonet är avställt minst 15 dagar, men skulle rent tekniskt kunna slopas från dag ett.

Implementeringsrådet kan bidra både tidigt i EU:s lagstiftningsprocess och när en EU-rättsakt ska genomföras i Sverige. Rådet ska löpande ta fram analyser av rättsakter som är av särskilt intresse för företag i Sverige. Underlagen från implementeringsrådet kan bland annat utgöra en viktig del i regeringens helhetsbedömning inför kommande EU-förhandlingar och bidra med viktig kunskap inför och under förhandlingsarbetet.

Implementeringsrådet kompletterar det nyligen beslutade Förenklingsrådet eftersom råden kommer att arbeta med olika delar av lagstiftningskedjan. Förenklingsrådet ska ge regeringen förslag på förenklingar i befintlig svensk lagstiftning. Här ingår även EU-lagstiftning som redan har implementerats i Sverige. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079