23948sdkhjf

Slopad indexering av elskatt med i skatteförslagen

Regeringen har presenterat skatteförslag som kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst. Några av dem är slopad indexering av elskatt.

Inför höstbudgeten har flera skatteförslag skickats på remiss. De åtta förslagen rör allt från idrottsrörelsen till transportsektorn och bland förslagen hittas sänkt flygskatt, sänkt skatt på jordbruksdiesel och slopad indexering av elskatt.

Sistnämnda förslag innebär att den årliga indexeringen av energiskatten på el slopas permanent och att skattesatsen för energiskatt på el föreslås ligga kvar på 2024 års nivå, det vill säga 42,8 öre per förbrukad kilowattimme. 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Transportföretagen har kommenterat regeringens skatteförslag. Branschorganisationen ser positivt på slopad indexering samtidigt som man vill se ytterligare satsningar på elektrifieringen. 

– Att nu helt slopa uppräkningen är positivt. När samhället ska ställa om till en kraftigt ökad användning av fossilfri el blir det bakvänt att kraftigt höja en redan hög skatt. För transportsektorn är en hög elskatt en effektiv bromskloss för omställningen, säger Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen och fortsätter:

– Men regeringen borde underlätta ytterligare för transportsektorns elektrifiering. Idag är el som används i spårtrafik och i hamnar (så kallad landström) skattebefriad, eller kraftigt nedsatt. Det är bra, men regeringen bör även skattebefria el som går till laddning av elbussar och ellastbilar i yrkestrafik.

Förslagen som presenterats kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst och det är inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med skatteförändringarna.

Förslag som har remitterats

  • Förslag om sänkt flygskatt – Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som skulle ha gällt för 2025, beräknade utifrån en prognos över den allmänna prisutvecklingen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
  • Förslag om slopad indexering av elskatt – Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
  • Förslag om sänkt skatt på s.k. jordbruksdiesel – En utökad skattenedsättning på diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet föreslås. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari respektive den 1 april 2025.
  • Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen – Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
  • Förslag om utvidgat växa-stöd – Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ersättning som ges ut efter den 31 december 2024.
  • Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt – Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas första gången på arbete i Sverige som påbörjas efter den 31 december 2024.
  • Förslag om ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster och pension – Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
  • Förslag om höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare – Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2024.

Källa: Regeringen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125