23948sdkhjf

Här finns potential för elektrifierade masstransporter

Potentialen finns för elektrifierade masstransporter i Stockholms län, det uppger SBUF som ligger bakom en ny rapport där 14 strategiska områden pekas ut som lämpliga för elektrifiering.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF finansierar olika forsknings- och utvecklingsinsatser inom byggbranschen.

I ett av dessa projekt har man fokuserat på elektrifierade masstransporter och enligt SBUF har man identifierat 14 strategiska geografiska områden som anses vara särskilt lämpliga att elektrifiera i Stockholms län.

De 14 områdena har en områdesradie på tre kilometer och täcker ungefär sex procent av länets yta samtidigt som 72 procent av länets massor och ballast planeras hanteras inom dessa områden.

Fyra av områdena bedöms var mest betydelsefulla i närtid och enligt SBUF rekommenderas trappvis uppskalning i tre elektrifieringsnivåer för att uppnå resultat snabbt – på kort, mellanlång och längre sikt.

Tanken är att göra detta genom långsamladdning på natten, mobila energilager och installerade snabbladdare, samt nyttjande av befintlig laddinfrastruktur.

Enligt SBUF har den reducerade klimatpåverkan även beräknats utifrån dessa olika elektrifieringsnivåer (10 procent, 30 procent respektive 50 procent), man uppger att det också visar på potential att nå betydande utsläppsminskningar på kort, mellan och längre sikt.

Enligt SBUF visar projektet att strategisk och cirkulär masslogistik kan minska transportbehovet och möjliggöra elektrifiering.

Logistiken lyfts fram som central och masshanteringsytor beskrivs som ett effektivt sätt att möjliggöra kortare interna körningar, som i sin tur ska kunna göra det möjligt att investera i eldrivna fordon.

En slutsats som dras är dock att det krävs nya affärsmodeller och samarbeten för att växla in alla förutsättningar till realiserad klimatnytta. En bred, tydlig och ambitiös kravställning i upphandlingarna ses också som nödvändigt om man ska kunna gå från ord till handling.

En annan slutsats som dras är att logistik och samverkan spelar en avgörande roll i omställningen och underlagen som tagits fram i projektet anses skapa viktiga förutsättningar för en aktörsgemensam planering och genomförande i elektrifieringsomställningen.

I projektet har man utgått ifrån Stockholms läns masshanteringsstrategi, man har tittat på var jord- och bergmassor uppstår var de behövs i länet.

Olika samarbeten, analyser av hur existerande lastbilar i drift körs och kartbaserade GIS-modelleringar har lett fram till något SBUF betecknar som ett strategiskt underlag för en tids- och kostnadseffektiv elektrifieringsomställning av Stockholmsregionens tunga anläggningstransporter.

I projektet har många olika parter deltagit, till exempel Foria, Ecoloop, Busad, ABT bolagen, Stockholm stad, Vattenfall, Trafikverket, Scania, NCC, Peab, Skanska och Ellevio.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094