23948sdkhjf

Ett av världens bästa automatiserade centrallager

Kraftigt ökad produktivitet när Coop Faghandel byggde ut centrallagret och satsade på ett automatiserat logistikcenter med Swisslog som partner.

Under 2018 fattade Coop Norges fackhandelsdivision, Coop Faghandel, beslut om att bygga ett nytt automatiserat logistikcenter i sitt befintliga centrallager i Langhus strax utanför Oslo. Resultatet är ett kraftigt produktivitetslyft och en anläggning som effektivt och automatiserat kan hantera såväl pallgods och kartonger som växande e-handelsflöden.

– Mer än 20 år av kontinuerlig tillväxt kulminerade så småningom i kapacitetsbrist. Vi behövde då öka vår lagerkapacitet, flexibilitet och effektivitet, förklarar Magnus Røine, som är logistikdirektör på Coop Faghandel.

Det befintliga 37 000 kvadratmeter stora centrallagret byggdes 1999. Då var det ett av de största lagren i Norge, men 2015 hade lagret blivit både för litet och föråldrat.

Då startade vi upp det så kallade FagLog-projektet, vars uppdrag var att utvärdera olika alternativa lagerlösningar. Vi besökte många europeiska detaljister och insåg att deras upplägg med specialiserade lager för pallar, kartonger och e-handel inte skulle fungera på en marknad med 5,4 miljoner invånare, förklarar Magnus Røine.

I stället valdes en lösning där det befintliga lagret i Langhus byggdes ut med 10 000 kvadratmeter och automatiserades för att med hög effektivitet kunna hantera såväl pallgods och kartonger som ökade e-handelsflöden.

Som partner för det automatiserade lagret valdes Swisslog.

Swisslogs koncept matchade våra behov av kostnadseffektivitet, flexibilitet och skalbarhet. Lösningen klarar av att på ett genomtänkt sätt hantera alla våra olika logistikflöden, både till butiker och e-handelskunder, förklarar Magnus Røine.

Automation och manuell hantering

Automationslösningen består av ett automatiserat höglager, bansystem, plockplatser och ett automatiserat lättgodslager där automation kombineras med manuell hantering.

Anläggningens flexibla utformning är en förutsättning för att kunna hantera de många varierande non food-varor som vi har i vårt sortiment, varav en stor del är svårt att hantera med automation, understryker Magnus Røine.

”Formidabel produktivitetsökning”

Swisslog tar även ansvar för den tekniska driften och underhållet av anläggningen. Fem Swisslog-anställda tekniker arbetar i två skift med att ge service, felsöka och avhjälpa problem.

Teknikerna är mycket uppskattade och kompetenta. De har redan blivit en del av vårt team, säger Magnus Røine och framhåller att ett bra samarbete är lika viktigt som kvaliteten och prestandan på de tekniska lösningarna.

I skrivande stund är efteranalyserna av projektet ännu inte helt genomförda, men kapaciteten har ökat rejält och kostnaderna har minskat betydligt.

– Sedan vi startade den nya anläggningen 2021 har produktiviteten ökat med totalt 60 procent. I vår hantering av smågods ser vi en produktivitetsförbättring på runt 150 procent, vilket är en formidabel ökning, säger Magnus Røine med ett stort leende.

Se video och läs hela caset om Coop här.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063