23948sdkhjf

Så mycket dyrare blir Förbifart Stockholm

Trafikverket har uppdaterat sin kostnadsprognos för Förbifart Stockholm, och räknar med att slutnotan måste räknas upp med ett antal miljarder.

Trafikverket konstaterar att E4 Förbifart Stockholm är ett av landets allra största infrastrukturprojekt. Det betraktas dessutom som komplext, det har inte saknats utmaningar och Trafikverket har nu gjort en ny bedömning av vad slutnotan kommer att landa på,

Tidigare räknade man med att det hela skulle kosta 41,7 miljarder, i 2021 års prisnivå. Nu gör Trafikverket bedömningen att totalkostnaden blir 51,0–53,5 miljarder kronor, med en trolig slutkostnad på 51,5 miljarder kronor (2021 års prisnivå).

Enligt Trafikverket beror fördyringen bland annat på ökade kostnader för arbetet med tunnlarna under Lovö och merkostnader för hävningen av kontraktet med den entreprenör som tidigare byggde tunneldelarna under Lovö. Enligt Trafikverket hävde man kontraktet 2019 efter efter omfattande brister i arbetsmiljön. Året därpå tog en ny entreprenör över uppdraget.

– En säker arbetsmiljö är en av våra viktigaste frågor och allvarliga brister krävde ett byte av entreprenör. Det handlar om säkerhet och hälsa för de som faktiskt bygger vägen, säger Camilla Magnusson, projektchef E4 Förbifart Stockholm.

När kontraktet hävdes 2019 flyttade man också fram öppningen av förbifarten från 2026 till 2030. Följdeffekterna av detta ska dock ha blivit större än man då trodde, enligt Trafikverket har det bland annat inneburit en mer komplex logistik för installation av teknisk utrustning i tunneln samt ökade kostnader för förvaltning av färdigställda delar av anläggningen.

Trafikverket hänvisar också till osäkerheter i omvärlden, till exempel pandemin, som faktorer som påverkat projektet.

Trafikverket förklarar att arbetet fortsätter som planerat och att man bedömer att E4 Förbifart Stockholm kan öppna för trafik 2030 enligt plan.

– I det läge projektet befinner sig är det ofta tiden som styr kostnaderna. Därför arbetar vi hela tiden med att säkra tidplanen för att hålla nere totalkostnaden. Projektet är trots förändringen fortsatt samhällsekonomiskt lönsamt, säger Camilla Magnusson, Trafikverkets projektchef E4 Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm

  • E4 Förbifart Stockholm, 21 kilometer motorväg, ska gå från Kungens kurva i södra Stockholm till Häggvik i norra Stockholm
  • Drygt 18 kilometer dras i tunnel
  • Förbifarten blir därmed en av världens allra längsta motorvägstunnlar
  • De bergmassor som sprängs ut vid tunnelbygget skulle kunna fylla elva Globen.
  • Sex nya trafikplatser ska byggas: Kungens kurva, Ekerö, Vinsta, Hjulsta, Akalla, Häggvik
  • Byggtiden beräknas till 14 år och trafikstart är planerad till 2030
  • Kostnaden beräknas bli totalt cirka 51,0–53,5 miljarder kronor (2021 års prisnivå).
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11