23948sdkhjf

Här är de nya lagarna och reglerna som träder i kraft

I år träder nya lagar och lagändringar i kraft – här är några att hålla koll på.

Under det nya året träder nya lagar och förordningar i kraft som är kopplade till infrastruktur och transportbranschen.

Här är några förändringar att hålla koll på ur regeringens sammanställning av Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2023/2024.

Reduktionsplikten

Den 1 januari sänks reduktionsplikten för diesel och bensin till sex procent för åren 2024 till 2026 från att ha legat på 30,5 procent respektive 7,8 procent. Vidare föreslås att reduktionsnivåerna för 2027–2030 ska slopas, det kommer dock regeringen återkomma om till riksdagen. 

Ändringar: Lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. 

Reduktionsplikten

  • Reduktionsplikten klubbades igenom av regeringen 2018 och syftar till att nå det nationella klimatpolitiska målet om att minska utsläppen med 70 procent fram till 2030.
  • När reduktionsplikten infördes låg nivån på 19,3 procent för diesel och 2,6 procent för bensin. 
  • Om reduktionsplikten inte hade sänkts hade nivån för diesel under 2024 legat på 40 procent och 12,5 procent för bensin. 
  • Därefter var tanken att nivåerna succesivt skulle öka för att år 2030 ligga på 66 procent för diesel och 28 procent för bensin.  
  • Från och med 2024 till och med 2026 kommer nivåerna att ligga på 6 procent.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Den 1 januari sänks skatten på bensin och diesel. För bensin sänks skatten med 75 öre per liter medan för diesel sänks skatten med 43 öre. Dock innebär det att skatten på diesel ökar med 15 öre i slutändan eftersom det är en viss höjning jämfört med 2023 års nivå. 

Ändringar: Lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Effektivare upphandlingstillsyn 

Den 1 januari ska Konkurrensverket få bättre förutsättningar att bedriva tillsyn. Det innebär att myndigheten får ”besluta om upphandlingsskadeavgift som första instans, tidsfristen för att besluta om sådan sanktionsavgift förlängs från ett till två år och avgiftens tak höjs till 20 miljoner kronor.” skriver regeringen om förändringen. Vidare får Konkurrensverket förelägga upphandlade myndigheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.

Ändringar: Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket. 

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning vid företagsetableringar och företagsexpansioner

Den 25 november förra året trädde en ny förordning i kraft som syftar till att möta behoven av yrkesutbildad arbetskraft i regioner med stora företagsetableringar. Statsbidraget kan lämnas till kommuner, skriver regeringen. 

Ny förordning: Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning vid företagsetableringar och företagsexpansioner.

Här är regeringens budget – satsningar på 39 miljarder

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125