23948sdkhjf

Nystart och omstart för svenska järnvägsprojekt

Regeringen vill bygga ut järnvägen i Skåne och mellan Göteborg och Borås och ger därför Trafikverket två nygamla uppdrag.

Regeringen uppger i ett pressmeddelande att man vill underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt och främja Sveriges konkurrenskraft.

De ger därför Trafikverket i uppdrag att återstarta planeringen på sträckan Göteborg-Borås med ny inriktning, samt att planera för ett antal åtgärder i järnvägssystemet i Skåne.

– Satsningar på järnvägen bör i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik. Därför får Trafikverket i uppdrag att på ett mer kostnadseffektivt sätt öka kapaciteten på sträckan Göteborg-Borås och i Skåne, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Enligt regeringen innebär den nya inriktningen att järnvägen mellan Göteborg och Borås ska byggas ut i stråket för att förbättra arbetspendlingen, men på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med tidigare planering på sträckan då projektet var tänkt som en del av nya stambanor.

När det gäller Skåne har regeringen beslutat att två nya spår ska byggas mellan Hässleholm och Lund, det ska också genomföras en rad andra kapacitetshöjande åtgärder. Dessa ska ingå i den nationella planen för transportinfrastruktur och anses rymmas inom den ekonomiska ramen som finns för det tidigare objektet Hässleholm–Lund, del av nya stambanor.

Enligt regeringen är dessa åtgärder är viktiga, framförallt för godstrafiken genom Skåne och för ökad kapacitet i järnvägsnätet inför öppnandet av den nya Fehmarn Bält-förbindelsen.

De nya objekt som tillkommer i planen för 2022–2033 är:

  • Hässleholm – Lund, två nya spår
  • Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
  • Anläggande av fler plattformsspår i banhallen på Malmö C
  • Utbyggnad till dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C
  • Förbigångsspår Slätthult (Södra stambanan)
  • Mötesspår på godsstråket genom Skåne
  • Förbigångsspår Rättelöv och spår 21 i Hässleholm (Södra stambanan)

Källa: Regeringen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094