23948sdkhjf

Forskningsprojekt ska få bukt med underhållet

Ett Rise-lett forskningsprogram kring smart underhåll ska hjälpa svenska kommuner att få bukt på sin underhållsskuld när det gäller infrastruktur.

En stor del av kommunernas infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp är byggda mellan 50-70 talet. Det innebär att många anläggningar börjar nå slutet på sin livslängd och är i stort behov utav underhåll. Men trots medvetenheten om problemen är det sällan det görs satsningar för att rusta upp anläggningarna. En anledning kan vara att problemen är dolda under marken och systemen i dagsläget funkar bra, och att det då inte finns ett större intresse från allmänheten, förklarar Lars Thell Marklund, forskare på RISE och chef för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint med smart underhåll i fokus.

– Och det i sin tur gör att frågan prioriteras ner på den politiska dagordningen, säger Lars Thell Marklund.

Idag satsats det runt 16 miljarder kronor om året på kommunalt vatten och avlopp. Men enligt en rapport från Svenskt vatten så krävs det ytterligare 7 miljarder om året för att möta behoven. Detsamma gäller på vägsidan, för att få bort den befintliga underhållsskulden till 2030 behövs en vägunderhållsbudget på 7,4 miljarder kronor per år.

Men nu ska ett RISE-lett forskningsprogram kring smart underhåll hjälpa kommunerna att få bukt med problemen.

– Om vi ska komma i kapp med underhållet krävs nya, smarta sätt att arbeta. Flera av de 23 forskningsprojekt som ingår i forskningsprogrammet handlar om smarta beslutsstödsystem, säger Lars Thell Marklund.

Anledningen att underhållet halkat efter beror på att det inte finns tillräckligt med personal som kan fokusera på infrastrukturen.

– Många kommuner har varken tillräckligt med pengar eller personal för att ta hand om sin infrastruktur på ett optimalt sätt. Personalbristen är ofta största problemet. Därför handlar vårt program också om kompetensuppbyggnad på olika sätt, berättar Lars Thell Marklund.

Bland annat ska kunskapsspridning på Youtube via seminarieserier som fokuserar på tips och tricks vara ett försök att bygga upp kompetensen.

– Det som är lite speciellt med här programmet är också att vi har flera doktorander på plats ute i kommunerna som ska hjälpa till att bygga upp kompetensen, berättar Lars Thell Marklund, i nyheten.

Programmet löper över åtta år och omfattar ett tjugotal kommuner. Målet är sedan att lösningarna som tas fram ska kunna skalas upp och användas i alla kommuner.

– En av de största utmaningarna handlar om att ändra beteenden. För att göra det gäller det att sänka trösklarna så att det är lätt att göra rätt. Därför jobbar vi mycket med beslutsunderlag så att det ska vara enkelt att fatta beslut och se vad man tjänar på det, säger Lars Thell Marklund.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125