23948sdkhjf

Trögt för Postnord

Postnords andra kvartal 2023 visar på sjunkande siffror för jättekoncernen. Postnord kämpar i motvind. 

Det går trögt för Postnord, det visar koncernens resultat för andra kvartalet 2023. Omsättningen minskade med 4 procent och landade på 9 812 miljoner kronor, att jämföra med 10 036 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2022. Det totala rörelseresultatet (EBIT) sjönk från 214 miljoner kronor 2022 till –725 miljoner kronor. Resultatet belastas med en nedskrivning av goodwill i Norge om –903 miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till 135 (214) miljoner kronor.

– Det minskade justerade rörelseresultatet för koncernen härrör framför allt från vår svenska verksamhet där en svag konjunktur medfört vikande Business-to-Business-volymer. Dessutom har fortsatt hög inflation och satsningar på strategiska initiativ påverkat koncernens lönsamhet negativt, säger Annemarie Gardshol, koncernchef, i en kommentar.

För att komma tillrätta med sjunkande resultat arbetar Postnord med en rad kostnadsreduktioner inom både produktion och administration samt prisjustering för att kompensera ökade kostnader till följd av inflationen. Även anpassning i form av färre antal anställda justeras; vid utgången av kvartalet hade koncernen runt 200 färra FTE (medelantal anställda) jämfört med andra kvartalet 2022. Detta då både brev- och paketvolymer sjunkit med 14 respektive 1 procent. 

Under andra kvartalet 2023 meddelade den danska regeringen att man vill att avreglera den danska postmarknaden och överlämna postservicen till marknaden. Förslaget är ute på remis och i oktober väntas det slutliga avtalet tas upp för beslut i Folketinget. Avtalet väntas träda i kraft den 1 januari 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078