23948sdkhjf

Rapporten: Svårigheter med att öka antalet godstransporter

Godstransportköpare ser möjligheter med att transportera mer gods på järnvägen, men kapacitetsbrist och låg punktlighet sätter käppar i hjulet. Det framgår av Transporstyrelsens senaste rapport.

Transportstyrelsen har släppt sin nya rapport ”Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2022”, en undersökning myndigheten gör vartannat år med syftet att ta reda på hur godstransportköpare tycker det fungerar att frakta varor på järnvägen.

Enligt rapporten har de tillfrågade en positiv inställning till att frakta varor på järnvägen, speciellt vid längre sändningar av tungt och volymkrävande gods. Vidare framgår det att godstransportörerna vill frakta mer på järnvägen i framtiden, bland annat ur ett miljöperspektiv.

Det är dock svårt att öka antalet transporter på järnvägen. Till följd av bristande kapacitet, bristande tillförlitlighet, låg punktlighet och inställda avgångar påverkas både möjligheterna för förflyttningen av godset samt förtroendet för järnvägen, skriver Transportstyrelsen i rapporten.

– Det är därför oroande att de upplever att utvecklingen i branschen stagnerat och att järnvägen snarare har förlorat i konkurrenskraft jämfört med godstransporter på väg, säger Jonathan Sundin, utredare vid Transsportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har problemen med järnvägen skapat en osäkerhet kring om leveranser kommer fram i tid, försvårad planering och ökade kostnader. Det menar rapporten i förlängningen kan leda till att järnvägen väljs bort.

I rapporten nämns bland annat förbättrat underhåll, redundans i systemet och utbyggnad av infrastrukturen som exempel på faktorer som kan göra det möjligt att frakta mer på järnvägen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.128