23948sdkhjf

Företagens nödrop: satsa mer på infrastruktur

Många svenska företag oroar sig för att eftersatt infrastruktur ska hämma deras tillväxt. De vill se större satsningar men litar inte riktigt på att politikerna ska ta den bollen.

Tyréns har undersökt hur tankarna går när det gäller infrastruktur inom svenskt näringsliv genom att fråga ut drygt 40 logistikansvariga i större svenska företag med minst 100 anställda.

Enligt företaget visar undersökningen att transporterna väntas öka under de kommande fem åren, både på vägar, järnvägar och till sjöss.

– Störst förändring väntas inom vägtransport, där 66 procent ser en ökad användning. 61 procent planerar för en ökning när det gäller sjötransport, och 54 procent på järnvägssidan. Flygtransport är det enda område där det är fler som ser ett minskat behov, och där bara tio procent ser en ökning, berättar Marlene Sjödin, avdelningschef Trafik, Mobilitet & Strategi på Tyréns.

Enligt Marlene Sjödin anser 81 procent av de undersökta bolagen att infrastrukturen är mycket viktig för det egna företagets utveckling.

– Samtidigt oroas många över att en alltför långsam utveckling riskerar att bromsa den egna tillväxten. 59 procent av företagen i undersökningen uttrycker en sådan oro.

De tillfrågade logistikcheferna uppges vilja att regeringen satsar mer på utveckling av de olika infrastrukturområdena: 68 procent vill se mycket större satsningar på järnvägstransport, 49 procent vill se mycket mer pengar till vägtransport och 29 procent vill se stora investeringar inom sjötransport.

Enligt Tyréns är kontrasten är tydlig när det gäller flygtransport, där inte en enda av respondenterna vill att större summor tillförs.

Företagen uppges också visa på en stor vilja till hållbar omställning inom näringslivet, och många av respondenterna vill därför se subventioner av hållbara transporter.

– Det finns ett tydligt engagemang för klimatfrågorna, men företagen uttrycker också behov av mer stöd. Hela 85 procent av de logistikcheferna vill att staten i högre grad subventionerar omställning till hållbara transporter, säger Marlene Sjödin.

Tyréns noterar också att 71 procent anser att politikerna har ett lågt engagemang när det gäller utveckling av infrastruktur för logistik och transport och bara tolv procent uppgav att politikerna har ett ganska eller mycket stort engagemang.

Undersökningen genomfördes digitalt i april 2023 och hela rapporten går att ladda ner här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109