23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Ingen ska behöva dö i trafiken

| Medlemsnyhet | Företag Transportföretagen TF AB

I dag inleds FN:s globala trafiksäkerhetskonferens UN Global Road Safety Week där Sverige deltar. Men tyvärr konstaterar vi att vägunderhållets betydelse för trafiksäkerheten har kommit i skymundan under senare år.

Sverige ligger i framkant i nationella jämförelser - men en nollvision är en nollvision och inget liv ska behöva gå förlorat. Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete innebär välmående vägar.

”En stor del av våra medlemsföretag har vägen som arbetsplats och många arbetar aktivt med trafiksäkerheten. Ett förebyggande trafiksäkerhetsarbete och att minska riskerna är en självklar uppgift för alla seriösa åkerier. Yrkesförarna är och ska vara vägens riddare och hur de agerar i trafiken påverkar andra trafikanters beteende”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

”Trafiksäkerheten är ett av branschens viktigaste områden och branschen är beredd att ta sitt ansvar. Men staten måste som systemutformare också ta sitt och se till att vägarna är i farbart och trafiksäkert skick. Som transportnäringens samlade röst vill Transportföretagen nu se ett mer aktivt trafiksäkerhetsarbete med fler åtgärder än att sänka hastigheterna”, säger Marcus Dahlsten.

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Vi menar att:

·       Vägavsnitt som inte motsvarar dagens trafiksäkerhetskrav måste byggas bort.

·       Underhållsskulden på vägnätet måste börja betalas av

·       Mitträcken behöver byggas ut på vägar där motorvägsstandard inte är motiverat, då mötesseparering är en relativt enkel åtgärd för att göra vägen säkrare och förbättra trafikflödet.

·       Felaktigt doserade kurvor måste åtgärdas

·       Siktförbättrande åtgärder måste vidtas

Det svenska vägnätet bryts ned snabbare än förutsett, något som Trafikverket själva konstaterar. Att förbygga skador blir mer ekonomiskt i längden. Vi har under många år tillåtit att vårt gemensamma vägkapital fått förfalla. Underhållsskulden kommer att växa om inte mer pengar skjuts till.

”Det är en utveckling vi måste bryta. Ett hållbart samhälle och transportsystem är ett samhälle med utvecklad och stark mobilitet. Det finns också en stad- och landdimension. Människor bosatta i mindre tätbefolkade delar av landet kan inte bara mötas av sänkta hastigheter som en åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten”, avslutar Marcus Dahlsten.

I januari släppte Transportföretagen rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll. Den visar att mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. De medel som regeringen tilldelat vägarna i infrastrukturpropositionen innebär att underhållsskulden kommer fortsätta att växa, något som våra barn och barnbarn får betala.

Ladda ner rapporten "Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll här".


Kommentarer

Kent Larsson
Bra kommentarer om bättre och säkrare vägar som bör infrias men jag saknar det som jag tror är den viktigaste faktorn , förarens beteende. Ofta stressar även yrkesförare andra genom för kort avstånd till framförvarande och högre hastighet än tillåtet.
Borde man inte inför någon form test eller vidareutbildning t.ex. när man förnyar körkortet?
Det sker ju i arbetslivet fortbildning kontinuerligt och utan hot om indragen anställning, om det skulle vara orsaken.
Med vänlig hälsning, Kent

Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Transportföretagen TF AB

Fack 1624
FE 965
751 75 Uppsala
Sverige
Transportföretagen TF AB

Sänd till en kollega

0.078