Future Transport Award

Plats: Elmia, Jönköping
Datum: 11 okt > 11. okt 2017

Future Transport Awards delas ut i de tre kategorierna Intermodal Goods, Public Transport och Road Security

Syftet med Future Transport Award är helt enkelt att lyfta fram goda exempel och föredömen som har tagit fram effektiva, miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga trafikslagsöverskridande transportlösningar för personresor och godstransporter. Juryn bedömer de nominerade med hänsyn tagen till miljöanpassning, ekonomisk hållbarhet och inte minst kvalitet. Kategorierna speglar de tre parallella mässornas utställare, leverantörer och besökare. Nordic Rail, Nordic Road och Future Transport, alla under samlingsnamnet Future Transport Award.

Priset är ett samarrangemang mellan tidningarna TRAFIKFORUM, RESFORUM, Transport & Logistik iDag och Elmia

Sänd till en kollega

0.139