Riskanalys av din tryckluftsanläggning

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 25 maj 2018

Är ditt tryckluft och kompressorsystem säkert? Vet dina medarbetare hur man arbetar med systemet på ett säkert sätt?

Arbetsmiljöverkets föreskrift: AFS 2002:1, "användning av trycksatta anordningar", kräver att en korrekt riskbedömning utförs, före driftsättning. Det finns många fördelar med riskbedömningen;
-potentiella riskkällor kring användning identifieras
-säkrare arbetsmiljö när riskreducerande åtgärder vidtagits
-ökad driftsäkerhet
-kostnadsbesparingar
-du får ökad kunskap om egna anläggningen
-arbetsverktyg för framtida analyser skapas
-myndighetskraven uppfylls

Efter genomförd analys får du en komplett rapport och även förslag på lämpliga åtgärder för att minska riskerna. Vi samtalar gärna med dig om rapporten och ger fördelaktiga kostnadsförslag på hur vi tillsammans skall åtgärda de risker som finns.

Läs mer om vår tjänst här.
Leverantör
AB Höglandets Kompressorservice
Storgatan 53
571 23 Nässjö
Sverige

Malin Annerhult
Telefon: +46 707687294


Se hemsidan
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.143